English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
"Децата и толерантността" - кампания на Сдружение БРТИМ за насърчаване на толерантността в училищна среда

 
Сдружение БРТИМ стартира кампания „Децата и толерантността" за насърчаване на толерантността в училищна среда. Целта на кампанията е да обедини усилията на учениците, учителите, работещите с деца и младежи и организациите на гражданското общество за създаване на по-толерантна среда, в която младите хора да се изграждат като пълноценни личности.

Толерантността се определя като една от най-важните социални компетентности – готовност и способност на човек да живее и конструктивно да действа в многообразния свят. Толерантността се възпитава, а образованието като целенасочена социализация на младите хора е най-прекият път за формиране и укрепване на социални ценности. Образованието за толерантност е образование за формиране на ценности.  Училището би следвало да е център на образованието за толерантност, то е място, където толерантността се осъществява и където тя се преподава.

Отчитаме водещото място на училището за формирането на социални и емоционални компетентности у учениците и в тази връзка поставяме началото на кампанията с он-лайн проучване сред учениците на възраст от 10 до 19 години, което има за цел да проучи нагласите  им  по отношение на толерантността и да привлече вниманието на професионалистите, работещи с тях, като ги подпомогне да разширят моделите си на работа.

Он-лайн проучването ще се проведе в периода от 16.02.2015 г. до 31.03.2015 г. След обобщаване и популяризиране на резултатите се надяваме да предизвикаме дискусия сред заинтересованите професионалисти.

Ако сте на възраст от 10 до 19 години, моля отделете малко от времето си, за да попълните анкетата на следния линк.

Ако сте професионалист, работещ с деца, моля популяризирайте анкетата сред тях, за да получи тя по-широк отзвук. Ще се радваме да ни споделите впечатленията си,  в случай, че решите да използвате въпросите от анкетата за дискусия сред децата.

Повече информация за кампанията „Децата и толерантността", както и за предстоящи инициативи, които планираме в тази връзка, можете да научите като ни пишете на е-мейл: mediationbg@abv.bg или ни се обадите на телефон 082/820660.

Кампанията ще бъде отразявана текущо в сайта ни www.brtim.com и в страницата ни във Фейсбук.