English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
bTV и УНИЦЕФ стартират нова социална кампания за децата със специфични нужди

 Все още обаче съществуват редица предизвикателства, които пречат на децата със специфични нужди да се включат пълноценно в процесите на обучение и социализация в детската градина. Основните бариери са свързани с недостъпната физическа среда, неадаптираното съдържание на обучителния процес и неподходящите методи на работа с децата, преобладаващите стереотипни и стигматизиращи нагласи в общността, недостатъчната подкрепата и недоразвитият капацитет на съществуващите социални и здравни услуги. Наред с това приобщаването на децата със специфични нужди от възможно най-ранна възраст изисква и ново мислене и осъзнаване, че многообразието, независимо дали е основано на увреждане, е част от живота на всички нас.

Основни данни:
Около 23 000 деца с увреждания са подпомогнати за периода 2008-2012 г.– данните са на Агенцията за социално подпомагане. Но това не обхваща всички случаи в страната;
- В допълнение – средногодишно за периода 2005 до 2013 г. 4 175 са случите на ново-регистрирани деца с увреждания на възраст между 0 и 16 години, като броят им расте от 2008 г. насам – данните са на ТрансМоне;
- Около 15 000 деца са приобщени в масова общообразователна среда, от горепосочените 23 000 подпомогнати деца и семейства – данните са на Центъра за информационно обслужване на образованието. Това обаче са само децата със специални образователни потребности, които са на ресурсно подпомагане. Отделно в детските градини и училищата има други деца със същите потребности, но без подобно подпомагане;
- Под 2500 са децата, приобщени в детските градини – от общо 15 000 деца в масовата общообразователна система (останалите са в училище);
- Отвъд 15 000 приобщени в масовата общообразователна система от общо 23 000 подпомогнати деца, остават около 8000 деца, които са настанени в сегрегирани образователни институции или изобщо не посещават детска градина и училище. Те биват отделяни от техните връстници и настанявани само при деца с увреждания или изобщо са лишени от всякакъв достъп до детска градина или училище;
- По данни на МОН, в системата на образованието в цялата страна има едва 1062 ресурсни учители, 761 психолози и педагогически съветници, 112 логопеди, 20 слухово-речеви педагози и 8 зрителни педагози. Те са крайно недостатъчни, за да осигурят необходимата подкрепа на всички деца със специфични нужди.

Защо УНИЦЕФ и bTV правят заедно кампанията:  
Стратегическото партньорство на Детският фонд на ООН в България и bTV Media Group има дългогодишна история и дава видими и трайни резултати: от телевизионния формат за подкрепа на правото на всяко дете да живее в семейна среда „Великолепната шесторка", който доведе до извеждане на децата от Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен; през предаванията за популяризиране на важността от ранното детско развитие „Такъв е животът" – до кампанията „Бъдеще без насилие за всяко дете", посветена на променяна на обществената търпимост и социалните норми спрямо насилието над деца. Тя кулминира в началото на 2015 г. с фондонабирателен концерт-телетон, в който се включиха над 60 известни лица. Конкретният резултат е изграждането на 3 иновативни за България Детски центрове за застъпничество и подкрепа, където децата и жените, преживели насилие, ще получават на едно място специализирана правна, медицинска, психологическа и социална грижа. Зона ЗаКрила вече беше открита в Монтана и София, предстои да отвори врати в Шумен – благодарение на зрителите на bTV и БЛАГОДЕТЕЛ-ите на УНИЦЕФ.

И този път едни от най-добрите разказвачи на истории в българския ефир - Мариана Векилска, Александра Кръстева, Александър Кадиев и Деси Стоянова – ще дадат своята подкрепа като покажат поредица от истории, в които главни герои са децата. През ноември кампанията ще достигне своя пик в програмата на bTV, когато медията ще излъчи грандиозен проект в подкрепа на приобщаването на децата със специфични нужди.


Източник: Уницеф България