English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурс ? Стартъп за Училищни модели - 2016

 

Сдружение „Професионален форум за оразованието”, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, обявява Конкурс - Стартъп за Училищни модели, във връзка с 25?годишнината от създаването на първото чартърно училище в България по авторски модел – 151 СОУПИ, София (1990 г.).

 

Цели на конкурса:

да открои перспективни модели и авторски педагогически екипи, като насърчи общности и екипи с визия за образователни иновации да структурират идеите си и да ги представят публично

да даде индикации за това, какви промени в образователната система би подкрепило обществото и да създаде условия за разгръщане на позитивна обществена дискусия относно визията за образованието в България в дългосрочна перспектива

 

Изисквания към участниците и проектите:

В конкурса могат да участват екипи от минимум 2 човека, навършили 18 години. Екипите могат да бъдат институционализирани под някаква форма, а могат и да бъдат напълно неформални общности. Важно е авторите да са отговорни към идеите си и да имат готовност и желание да участват във всички етапи на конкурса, както и за последваща реализация на модела си – конкурсът не е за теоретични разработки, а за модели, които могат да бъдат реализирани в българската практика.

 

Конкурсът ще се проведе в 3 етапа. В първия етап всеки екип трябва да попълни проектна рамка за разработване на училищен модел. Във втория етап екипите ще получат менторска подкрепа и ще участват в обучителни семинари. Третият етап е публична презентация и защита на създадените проекти.

 

Крайният срок за подаване на предложенията за Първия етап на конкурса е 24.06.2016 г., 23:00 часа българско време.

Предложенията се изпращат на e?mail: innov.school@gmail.com 

 

Формуляр за кандидатстване, насоки и други документи.

 

                                       Пожелаваме успех на всички участници в Конкурса!

 

 

                                  СДРУЖЕНИЕ „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО”

                                    София, ул.”Цар Асен” №88,  тел./ф. (+359-2)  852 00 96

                                   GSM 0889 998 945, 0888 188 997  e-mail: o_forum@abv.bg

                            www.p-acad.4stupki.com    http://obrazovatelenforum.wix.com/pforumedu