English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Благодарение на Домашни грижи на Каритас, повече от 360 възрастни хора изживяват старините си достойно

 

Възрастните хора в България страдат от много заболявания. Липсата на ежедневно наблюдение на тяхното здравословно състояние е и една от многобройните, но чести причини старостта у нас да се счита за тежко бреме. Някои от болестите на тези хора са свързани с възрастта, но много други са придобити в годините преди това, вследствие на стрес и преумора на работното място, липса на хигиена на труда, както и поради ниския социален статус, който винаги е свързан с ниски битови условия, ниска здравна култура и оскъдна медицинска помощ.


Веднъж пенсионирани и останали за дълго в своя дом, за възрастните хора няма предвидено никакво специално медицинско наблюдение, чрез което да се следи здравния им статус, така че да съхранят доколкото е възможно по-дълго активността си и своята самостоятелност.


В тази липсваща ниша стоят комплексните медико-социални грижи, предоставяни от медицинските сестри и социалните работници към Домашни грижи на „Каритас“.


„Каритас” реализира услугата "Домашни грижи", благодарение на която над 360 възрастни хора получават професионални комплексни грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и спокойствие, уют и сигурност, от които имат най-голяма нужда в своето ежедневие. От 2002 г. са създадени 8 центъра за Домашни грижи на Каритас - в градовете Русе, София, Белене, Бургас, Пловдив, Раковски, Малко Търново и село Житница, като мобилните екипи на „Каритас” предоставят комплексна медико-социална грижа и в още 4 населени места, намиращи се в близост до посочените градове и села.


Услугата „Домашни грижи на Каритас” се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му предоставят нужните грижи, според неговите здравословни и социални потребности.


Домашните грижи на „Каритас” запълват съществуващата празнота в здравната и социална система на нашата държава, а именно предоставянето на комплексна медико-социална грижа в домашна среда. Целта на услугата е да даде адекватен отговор на нуждите на хората от третата възраст, отчитайки едновременно техните здравни и социални потребности.


Със своята ежедневна работа, медицинските сестри и социалните работници към Домашни грижи на „Каритас“ намаляват необходимостта от хоспитализиране и настаняване на възрастния човек в специализирани институции, като старчески домове, която често е стресираща за него. Освен това, със своето позитивно и лично отношение те осигуряват необходимото спокойствие на болния възрастен човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините.


Благодарение на Домашни грижи на „Каритас”, повече от 360 възрастни и болни хора получават комплексни професионални грижи и добро човешко отношение в собствения си дом, а с това и сигурност за достойно изживяване на старините им.


Всеки, съпричастен към възрастните хора, може да изрази подкрепата си, като:


изпрати SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори;


стане постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв. или 5 лв. отново чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори);


дари по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на Каритас, по следната банкова сметка:


РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
Титуляр на сметката: Каритас България


дари онлайн: www.homecare-support.caritas.bg


Вашето дарение ще осигури спокойни и уютни старини на възрастен човек.
Благодарим ви!