English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Благотворителна фотоизложба ще оборудва кабинет по география

 

На 12 юли в София ще се открие благотворителна фотоизложба "Стъпки в мига" с фотографиите на Бояна Иванчева. Младата жена насочва камерата си с любопитството на спонтанния човек, който се радва на проявленията на живота и в природата, и в града; в панорамата и в детайла. Дух и бит, простота и енигма в поредица кадри, които звучат не като спомен, а като жизнерадостна и енергична подкана да намериш своето пътешествие.

"Да бъдеш фотограф, значи да даряваш очите си на другите отново и отново. Сега, с очите на Бояна – ту замечтани, ту закачливи, – могат да се преживеят 23 стъпки от Камино. По него хората поемат в търсене на просветление и вяра, но като всеки път той неминуемо води и до отговори на незадавани въпроси, до непредвиждани емоции" - казват организаторите на изложбата и приятели на преждевременно напусналата ни Бояна Иванчева.

Снимките могат да се закупят под формата на пощенски картички, а събраните средства ще се предоставят за оборудването на интерактивен кабинет по география на 18 СОУ, чиято възпитаничка е била Бояна.


Благотворителната акция ще продължи до 25 юли в галерия "Фото Синтезис". Тя се провежда в рамките на Фонд "БОЯ" при Фондация "Работилница за граждански инициативи".


Източник: Lifestyle.bg