English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания против домашното насилие

 
С настъпването на 25 ноември стартира и кампанията „16 дни против домашното насилие" на Сдружение „Самаряни", която тази година ще протече под мотото „Не прикривай следите, изход има!".

Сдружение „Самаряни" в партньорство с Община Стара Загора ще сложи официален старт на кампанията. Това ще се случи на 25 ноември от 9.30 часа във фоайето на Общината. Представители на Сдружение „Самаряни" и Община Стара Загора заедно ще поставят лилава панделка върху ревера си в знак на съпричастност с проблемите, свързани с домашното насилие. Тя символизира подкрепа, изразява позиция срещу насилието над жени и деца и погазването на човешките права. Лилавата панделка няма точна история. Семействата и приятелите на жертвите са приели този символ, за да помнят и почитат своите  близки, които са загубили живота си от ръцете на човек, когото някога са обичали и на когото са се доверявали.

С този акт на съпричастност ще започне и разпространението на лилавата панделка из град Стара Загора. Служители на ключови институции и организации, представители на местния бизнес и граждани в периода 25 ноември – 10 декември ще носят символа, заставайки зад позицията, че насилието няма място в домовете, кварталите, работните места, в училищата и в градовете, в които живеем!

Други дейности, които Сдружение „Самаряни" предвижда да се случат в дните на кампанията са: информационни инициативи, свързани с разпространение на инфо стикери и материали в магазини, фризьорски салони, козметични студия и други места с типично дамска аудитория. Предвижда се и провеждане на работна среща-разговор  (10.12 – последният ден от кампанията) с цел подобряване на сътрудничеството между страните, участващи по решаването на проблемите с насилието. Идеята на срещата е постигане на по-ефективна комуникация и синхронизиране на усилия и ресурси за подобряване на взаимодействието.

По данни на ООН всяка втора жена в света е жертва на насилие от страна на своя партньор, а всяка пета е подложена или заплашена от сексуален тормоз. Според изследвания и статистики в страната повече от 70% от жените са подложени на физическо или сексуално насилие от страна на мъже.

Броят на жените и децата, потърсили помощ в Сдружение „Самаряни" за последните девет години, от както функционира Кризисният център, е 403-ма души. Всяка година средно около 54 са новите случаи на пострадали деца и жени, които търсят закрила от организацията. През 2011 г. до края на октомври месец услуги по настаняване, спешна психотерапевтична помощ и социална подкрепа са ползвали нови 10 жени и 23 деца. Към Приемната специализирана консултативна помощ са потърсили 58 жени.

Подкрепата, която пострадали от насилие получават в Кризисен център „Самарянска къща"

В Кризисният център се предоставя възможност за спешно настаняване и осигуряване на възможност за справяне с интензивните си емоции в среда на доверие, разбиране и професионално партниране, за да могат пострадалите да се върнат към обичайния си начин на живот. Непосредствено след преживяното насилие пострадалите се чувстват объркани и безпомощни. Не са наясно с емоциите си, изпитват силни чувства на срам и вина. Кризата нарушава емоционалния баланс, което води до разпадане на обичайните модели на справяне. Потърпевшите губят опора и чувство за реалност. Важно е в такъв момент някой да поеме грижата за пострадалия като му позволи да излее емоциите си и получи доверие, да облекчи страданието му и да предложи конкретни неща.

Пострадалите могат да потърсят закрила без да имат предварително записан час, като се свържат със специалист директно на консултативния телефон 042/ 641111. Също така, те могат да бъдат насочени от органите по закрила – социалните служби, полицията, Общините. Престоят на пострадалите е средно около 5-6 седмици, докато трае биологичният период на кризата. Поради липса на съпътстващи услуги често се удължава периодът на престой в Центъра до 6 месеца, дори до година.

На настанените се осигурява възможност да обитават жилищно пространство, което е добре организирано, оборудвано и мебелирано така, че да посреща техните потребности, в среда, близка до семейната. Местоположението на сградата, където се помещава Кризисният център, гарантира поверителност на престоя, позволява удобни комуникации с държавните институции, общинските власти и други ключови здравни и образователни услуги, необходими за успешното разрешаване на случая.
Източник: Сдружение "Самаряни", 24.11.2011