English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарете катинар за кампания в подкрепа на реформата в детското правосъдие

 Кампанията “Детство без решетки”
събира катинари, които ще се ползват за създаването на инсталация с цел повишаване на обществената осведоменост относно нуждата от реформа в детското правосъдие. Инсталацията с 255 катинара, колкото е броят на децата, затворени във възпитателни училища-интернати и социално педагогически-интернати в България, ще бъде изградена с подкрепата на творческия колектив Destructive Creation през октомври в София.

Кампанията настоява за незабавна реформа в детското правосъдие с цел гарантиране на правата на децата в конфликт със закона в България. Детето, независимо дали е жертва или извършител, преди всичко трябва да се третира от закона като дете. Все още в България деца са лишавани от свобода често противозаконно или произволно и за продължителни периоди от време. Лишаването от свобода не само е вредно за развитието на едно дете, но и не спомага за предотвратяване на повторна постъпка, както и не е финансово ефективно.

Дотук кампанията постигна:

?  Разясняване на текущите проблеми в системата на детското правораздаване в България, както и липсващата връзка със системата за закрила в рамките на различни събития;

?   Иницииране на петиция и подкрепа на реформата със събрани близо 5 хиляди подписа.

Какво предстои:

?  Очаква се през есента на 2016 г. Министерство на правосъдието да подложи за обществено обсъждане пакет от промени, които да заменят действащото остаряло законодателство.

?   През октомври в центъра на София ще бъде представена стрийт арт инсталация, която след това ще обиколи страната.

Включете се в кампанията "Детство без решетки”, като ни помогнете да съберем нужния брой катинари, за да реализираме инсталацията. Можете да ни ги изпратите на адрес или да ги донесете на място. Големината и броят са без значение. Катинарите трябва да са работещи и с ключе. Ще ни намерите на:

гр. София, ул. "Върбица" № 7

понеделник - петък, 10:00 - 18:00

Кампанията е съвместна инициатива на Българския хелзинкски комитет, Института по социални дейности и практики и Националната мрежа за децата. Тя стартира през 2015 г. вследствие на многократни критики и сигнали от различни международни и национални организации за неадекватната към правата на детето правосъдна система в България.

Повече информация за инициативата: линк към Timeheroes.org

Повече за кампанията можете да научите тук: http://deca.bg/act-now-item/childhood-with-no-bars/

 

Снимка: Sylwia Bartyzel