English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Новата цел на "Заслушай се": Равен достъп за 3500 глухи с нисък доход

 

Фондация "Заслушай се” работи активно в посока осигуряване на равен достъп на глухите хора в България и е първият доставчик на услуги за видео-жестов превод, който се предоставят чрез мобилна апликация напълно безплатно за глухите потребители. На 2 ноември фондацията започва мащабна национална кампания, която цели събиране на средства в публичен фонд "ЗАСЛУШАЙ СЕ".

"Целта ни е  да наберем средства за 3500 смарт устройства за глухи хора в цяла България, които не могат да си го позволят”, казва Ашод Дерандонян, председател на "Заслушай се".

"Представете си 3500 компании да дарят по един-единствен таблет – ще покрием всички крайно нуждаещи се хора с увреден слух”, коментират от фондацията.

По този начин Заслушай се ще направят услугата достъпна за всички, които имат нужда от нея, което ще ги направи пълноценно включени в социалния живот.

На 23 ноември, 2016 от фондацията ще открият пилотно втората част на своята платформа, "говор-към-текст". Услугата ще покрие нуждите на образованието при младежи и деца с увреден слух. "Говор-към-текст" ще бъде факт съвсем скоро, благодарение на партньорската подкрепена на Самсунг България!


Източник: iNews