English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Етнографският музей набира средства за образователен център

 
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИФЕМ) при Българската академия на науките събира пари чрез дарения за създаване на образователен център, съобщиха от музея.

В него малки и големи посетители ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти и обредни практики, а учениците ще посещават центъра като част от обучението им по няколко дисциплини: история, география, човекът и природата, както и всички предмети в училище, които се занимават с общественото развитие. Центърът ще работи и за всички, които искат да усвоят различни занаяти.

Необходими са 100 хиляди лева за ремонт на три от залите в сградата на музея и закупуване на оборудване – грънчарско колело и пещ, фурна за изпичане на обредни хлябове и ястия, тъкачен стан, мултимедия, интерактивни табла и други нужни пособия.

Открит е дарителски DMS номер, чрез който всеки желаещ може да подкрепи създаването на образователния център с 1 лев, като изпрати SMS на номер 17 777 с текст "DMS MUZEY".

За онзи, който има възможност и желание да дари повече пари, е открита и банковата сметка на ИЕФЕМ:
Банка УниКредит Булбанк
IBAN: BG22 UNCR 9660 3119 9041 13
SWIFT BIC: UNCRBGSF
"За Образователен център на Националния етнографски музей"

Кампанията включва също детски етнографски ателиета и семинари за традиционните български празници. Събитията са със свободен вход за деца и възрастни, като малки и големи посетители ще могат сами да творят, да пеят и да се учат на народните и празничните традиции.

Чрез фейсбук страницата на ИЕФЕМ ще се проведе и игра с награди на тема "Познай старите вещи", в която участниците ще трябва по снимка да познаят и опишат възможно най-подробно предмет от фонда на музея. Той включва над 55 хил. инвентарни единици, събрани в 13 колекции.

За образователния център

Амбицията на музея е да разработи специални образователни програми за центъра, като през първите четири години акцентът ще бъде върху програми за деца от предучилищна възраст и ученици от първи до седми клас от средните училища. Програмите ще развиват интердисциплинарни връзки и няма да се ограничават единствено върху изследователското поле на етнологията.

В образователните програми децата ще могат да изследват, търсят и събират информация, да я презентират пред публика, да подреждат резултатите от работата си в изложби. Така те ще имат възможности да търсят информацията от различни музейни артефакти, на базата на която да правят анализи. За провеждане на образователните програми музеят ще си партнира с детския научен център "Музейко", с училища, фондации и фирми със сходен предмет на дейност.

Образователният център първоначално ще е детски кът за забавление и обучение, а впоследствие ще се превърне в постоянно действащ кът за всички възрасти.

Планира се и подготовката на специални помагала за преподаватели. В тях ще се включват модули за работа преди музейното посещение, по време на посещението в музея и след него. Модулите ще бъдат разработени от музейни специалисти съвместно с екип от преподаватели на фондация "Заедно в час" и ще бъдат разписани на база образователен стандарт за съответната възрастова група.

Източник: Дневник