English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Превенция злоупотребата на субстанции, тютюневи, алкохолни зависимости и хазарт сред младежите

 
 Международно сравнително изследване, превенция на българските деца и младежи - 
„Младежта в Европа“
    
Най-задълбоченото и представително проучване за България, единствено по същността си за условията на живот, зависимости от субстанции, цигари и алкохолни напитки и хазарт сред младежите. Насочено е към ранната превенция на младите хора, на база на което се изготвят националните програми, мерки и политики в страната. Изследването се възприема за най-мащабното и най-реалното за живота на младежите в България, която безспорно е сред най-засегнатите държави на континента. Благодарение на актуалните данни от проучването, се изработва модерна методика за превенция на нашите деца за предотвратяване употребата на животозастрашаващи собстанции и срещу изграждането на неблагоприятни социални навици.

Програмата „Младежта в Европа” е инициирана през 2005 г. и оттогава повече от 20 градове/държави в Европа са участвали и са се възползвали от успешната методология. От 2014 г. сдружение СПОК е водеща организация на проекта в България, в партньорство със Столична община. Всяка една от държавите в Европа самофинансира изследването чрез спонсорства и дарения от щедри спомоществуватели и социално ангажирани компании и организации. Сдружение СПОК инициира кампания по набиране на средства за осъществяване на това сериозно изследване. Ако желаете да се включите, свържете се с нас - http://spoc-s.com/contacts/

Вярваме в социална отговорност и разбираме мястото и ролята на свободния пазар на редица места за забвление, но също така вярваме, че в страната има благонадеждни личности  и модерни компании с отговорност към пълноценното детско-юношеско развитие.