English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Птиците в земеделските земи изчезват – можем да спрем това!

 


През юни миналата година ви информирахме за резултатите от 11-годишно проучване, организирано от БДЗП в рамките на инициативата за Мониторинг на широкоразпространените видове птици. Те показаха тревожни тенденции за състоянието на птиците около нас. От всички оценени 71 вида птици 21% намаляват, като от всички групи, най-уязвими се оказват птиците в земеделските земи. Тяхното състояние се определя от индикатор, в който са включени 17 вида. Промяната в числените му стойности показват изменението в състоянието на средата.
 

Видове като домашното врабче  (-31%), щиглецът  (-52%)  и скорецът (-41%) намаляват със значителни темпове през последните години. Най-голям спад се отчита в преброяването на ръждивогушото коприварче  - цели 68% понижение в популацията. В преброяването спад има и в числеността на обичаната от всички селска лястовица.
 

Индикаторът за състоянието на птиците в земеделските земи показва намаляване с 18%, което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г. Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи и употребата на пестициди.  Всичко това са обичайни практики в интензивното селско стопанство - най-голямата заплаха за биоразнообразието в Европа!
 

Земеделската политика на ЕС се нуждае от ПРОМЯНА!
 

Точно в този момент всеки един от нас може да донесе промяната! Европейската комисия наскоро започна мащабна публична консултация по въпроса за бъдещето и приоритетите на Общата селскостопанска политика, която ще продължи до 2 май 2017 г. Всеки може да даде гласа си за нова, коренно различна политика – политика, която подкрепя прогресивни и отговорни фермери, политика, която предпазва околната среда и ни дава здравословна храна.
 

Включете се лесно и бързо в публичната консултация чрез електронния инструмент на кампанията  „Жива земя" тук.