English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания на фондация "Асоциация Анимус"- Ако се хващаш на работа в чужбина, не се хващай на въдицата

 

За трета поредна година фондация „Асоциация Анимус”провежда национална кампания за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на българи в чужбина, в рамките на проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на кампанията, под надслов „Ако се хващаш на работа в чужбина, не се хващай на въдицта! Работата в чужбина може да се окаже капан!“е да насочи вниманието на хората, търсещи възможности за работа извън страната, за рисковете да бъдат измамени и въвлечени в трафик на хора и експлоатация.

 

Тази година, заедно с партньорите ни от Господари на ЕфираNew Moment New Ideas и Rabota.bg, използвахме по-провокативен подход, за да насочим вниманието на хората, търсещи сезонна (или целогодишна) работа в чужбина, към рисковете от попадане в трафик с цел трудова експлоатация и как да разпознават опасните и подвеждащи обяви.


Кампанията се провежда със специалната подкрепа на телевизионното предаване на „Господари на Ефира” и с официалното партньорство на Rabota.bgНационалната комисия за борба с трафика на хора,  Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, ГД „Гранична полиция” и Български пощи.

Според Международната организация на труда, в световен мащаб 21 млн. души са жертва на трудова експлоатация, хванати в капана на принудителния труд, в който са попаднали чрез измама.


Принудителен труд в частния сектор полагат 18.7 млн. (90%), а 14.2 млн. (68%) от тях са експлоатирани в селското стопанство, строителството, като домашни прислужници и в производството. В Югоизточна Европа всеки 4-ти човек (на 1000 души) е жертва на трудова експлоатация. Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е на второ място по брой жертви в България след сексуалната експлоатация.


По официални данни на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2013 г. броят на жертвите е бил 44, през 2014 г.- 16, а 2015 г. жертвите са 22. Традиционно в него са въвлечени повече мъже и момчета, като случаите на жени и момичета са значително по-малко за същия период.


Фондация „Асоциация Анимус”, както и останалите организациите работещи директно с жертви на трафик и които идентифицират пострадалите и неформално, наблюдават тенденция към изравняване на броя на жертвите в двете форми на това престъпление, включително и обективното нарастване на трафикът с цел трудова експлоатация през последните две години.

 

 

За повече информация за кампанията за превенция на трудовата експлоатация, тенденции и статистика:

 

Антоанета Василева

a.vassileva@animusassociation.org  

 

Фондация „Асоциация Анимус”

02 983 52 05 или 02 983 53 05

animus@animusassociation.org