English   14372 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нека да помогнем на едно българско семейство

 
Кампанията "Нека да помогнем на едно българско семейство" има за цел да помага на едно нуждаещо се дете от лечение, с непосилна сума на семейството му. Кампанията се прави за втора поредна година, като тази година ще бъде в подкрепа на Любомир Райков с диагноза Детска церебрална парализа и епилепсия – Синдром на Уест. 

Кампанията се състоя от прожекции на студентски филми в 12 български града през изминалата година, а в град Разлог, Банско, Благоевград, Перник, София, Враца, Видин, Плевен, Тетевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Казанлък, Стара Загора, Хасково, Пловдив и град Ниш, Сърбия ще се проведе през тази година. Ако желаете да подкрепите кампанията ни, бихте могли да го направите чрез дарение за Любомир на DMS LUBOMIR, 
Банкова сметка: 
Титуляр: Любомир Райков Райков 
Банка: ДСК
IBAN: BG14 STSA 9300 0022 1421 25
BIC: STSABGSF

или заповядайте на нашите прожекции:


1. Разлог 01.10.2017г. 18:00ч.

2. Банско 02.10.2017г. 18:00ч.

3. Благоевград 03.10.2017г. 18:00ч.

4. Перник 04.10.2017г. 18:00ч.

5. София 05.10.2017г. 18:00ч.

6. Враца 06.10.2017г. 18:00ч.

7. Видин 07.10.2017г. 18:00ч.

8. Плевен 08.10.2017г. 18:00ч.

9. Тетевен 09.10.2017г. 18:00ч.

10. Габрово 10.10.2017г. 18:00ч.

11. Велико Търново 11.10.2017г. 18:00ч.

12. Русе 12.10.2017г. 18:00ч.

13. Шумен 13.10.2017г. 18:00ч.

14. Добрич 14.10.2017г. 18:00ч.

15. Варна 15.10.2017г. 18:00ч.

16. Бургас 16.10.2017г. 18:00ч.

17. Сливен 17.10.2017г. 18:00ч.

18. Казанлък 18.10.2017г. 18:00ч.

19. Стара Загора 19.10.2017г. 18:00ч.

20. Хасково 20.10.2017г. 18:00ч.

21. Пловдив 21.10.2017г. 18:00ч.

22. Ниш (Сърбия) 23.10.2017г. 19:00ч.

Бихме се радвали и при желание от Ваша страна да ни подкрепите с популяризиране на кампанията ни в съответните градове.