English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Да съхраним водното богатство на Европа

 


Ще има ли бира през 2027 година? Зад тази шеговита провокация се крие съвсем сериозното опасение за питейната вода на Европа – близо 2/3 от нея са в лошо състояние, а законите, които са създадени за да я опазват, са под заплаха.
 
Затова WWF, заедно с още 100 организации от неправителствения сектор, започват нова кампания, с която призовават Европейската комисия да не променя законодателството на Европейския съюз, тъй като то защитава всички източници на прясна вода – от реки, потоци и езера, до влажни зони и подпочвени води.
 
Виртуалната кампания, наречена „Живи реки“, се оглавява от WWF, Европейското природозащитно бюро, Алианса на европейските риболовци, Европейската речна мрежа и Wetlands International, които заедно формират Коалиция „Живи реки“.
 
Кампанията разгръща въобръжаеми сценарии за бъдещето на бирата за да окуражи европейските граждани да се включат в публичната консултация на Европейската комисия във връзка с Рамковата директива за водите на ЕС. Тази консултация, която ще продължи до 4 март, е единствената възможност за широката общественост да изрази мнението си за европейското законодателство за реките. А нашата кампания предлага удобен инструмент за гражданите да покажат своята подкрепа и да защитят силната и ефективна законодателна рамка.
 
Макар че сценариите, обрисувани в кампанията, може да изглеждат крайни, бирените производители действително се притесняват за бъдещото качество на водата в Европа. Те осъзнават, че способността им да произвеждат бира с добро качество зависи пряко от защитата и устойчивото управление на водните ресурси. По тази причина застават твърдо зад Рамковата директива за водите на ЕС в сегашния ѝ вид.
 
„Половинчатото прилагане на европейското законодателство за водите от страна на държавите-членки само по себе си е престъпление. Но техните отчаяни опити да го отслабят преди да е завършила проверката за годност на Комисията, вече отиват твърде далеч. Ние призоваваме не само европейците, но и хората по целия свят да обединим усилия чрез кампанията „Живи реки“ и да направим така, че гласът ни да бъде чут“, заяви Андреас Баумюлер, ръководител на отдел Естествени ресурси към WWF, Европейски политики (Брюксел). „Всички ние се нуждаем от чиста вода и без Рамковата директива това ще бъде подложено на сериозна заплаха.“
 
Сладководните екосистеми са най-застрашените на планетата, а ситуацията в Европа не е по-различна. Днесцели 60% от водите на територията на Европейския съюз не са в добро състояние. Причината е, че държавите-членки позволяват те да бъдат експлоатирани по начини, причиняващи трайни вреди, като изграждане на язовири и практикуване на неустойчиво земеделие.
 
Рамковата директива за водите на ЕС се смята за един от най-важните елементи на природозащитното законодателство, приеман някога. Тя изисква от държавите-членки да приведат в добро състояние водите, намиращи се на тяхна територия, най-късно до 2027 г.
 
Ако искат да спазят този срок държавите-членки трябва значително да увеличат своите усилия и финансови инвестиции в тази посока. За съжаление обаче, към момента резултатите изглеждат твърде далеч, а правителствата се фокусират по-скоро върху това, как може да бъде отслабен закона.
 
„Европейските реки и езера умират пред очите ни. Затова чрез бирата искаме да отворим очите на обществеността за неприемливото влошаване на тяхното състояние“, коментира Марк Оуен от Алианса на европейските риболовци. Само един лош работник може да се оправдава с инструментите си. Няма съмнение, че Рамковата директива е правилният инструмент за опазване и възстановяване на водите в Европа.“
 
Всеки, който иска да подкрепи кампанията „Живи реки“ и да заяви мнението си пред Европа, може да го направи тук.

Източник: WWF България