English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания за инициатива Мравките-санитарите на природата

Организация: СНЦ Био-Б-Еко
 


.
Сдружение  Био-Б-Еко, с.Борино  провежда кампания  (подкрепена от Райфайзен банк АД България) за набиране на средства за реализация  на дейности по опазване, защита и мониторинг  на мравуняците върху територия то около 5000м2, в близост до Резерват "Кастр акли", с.Борино.

За реализация на всички дейности са ни необходими около 6 000 лв, като до момента събраната сума е 3120 лв.

Дейностите предстоят от месец април 2020

В долният линк има повече информацията за  проекта, за планираните дейности и мероприятия, както и са показани начини за дарение.

Благодарим ви !


https://izberi.rbb.bg/proekti/eko/mravkite-sanitarite-na-prirodata/