English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кампания на Център Амалипе "Стара техника за ново начало"

 


.
Над 180 училища от цялата страна заявиха че се нуждаят от 6500 устройства: смартфони, таблети, лаптопи, компютри, за да реализират качествено дистанционно обучение за всички свои ученици. Това стана през първите три дни след стартирането на кампанията„Стара техника за ново начало в подкрепа на образованието. Чрез нея Център Амалипе и училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ апелират към институции, компании, организации и граждани да дарят подходящи устройства таблети, смартфони, лаптопи, компютри на училищата, които от своя страна ще ги предоставят на учениците срещу ангажимента да участват активно в дистанционно онлайн обучение.

Център Амалипе инициира кампанията след като проучване на това как 200 училища осъществяват дистанционно обучение показа, че усилията на учители и образователни медиатори дават обещаващи резултати. В много от училищата в селата и училищата с концентрация на уязвими групи сериозен проблем обаче се явява липсата на подходящи устройства сред част от учениците.  В повечето училища се налага дистанционното обучение да бъде реализирано на две скорости: част от учениците участват в онлайн уроци и други форми на интернет базирано обучение, докато други остават пасивни или биват достигнати единствено от образователните медиатори, които раздават принтирани уроци и задачи. В някои училища процентът на ученици без налични устройства надхвърля три четвърти от учениците.

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В КАМПАНИЯТА:

Можете да се включите в Кампанията по четири начина:

1. Като дарите техника (компютър, лаптоп, телефон, таблет), която сте подменили скоро и не ви е необходима. Много е важно това да е работеща техника, която не се нуждае от допълнителен ремонт, за да бъде използвана. Необходимо е техниката да отговаря на минимални технически харакетристи, за да помогне на тези, за които е предназначена, а именно: двуядрен процесор, 4 GB RAM, по възможност актуална операционна система (Windows 7+), ако е стационарен компютър - wi-fi стик или вградена wi-fi карта, с монитор; ако е таблет/ телефон - 3G, със зарядно устройство

2. Можете да закупите и дарите  нови устройства - таблети, лаптопи, смартфорни, компютри. Училищата ще ги заведат и предоставят на децата, които са без устройства. Те ще имат ангажимента тези деца да бъдат включени  в  дистанционно  онлайн обучение. В края на учебната година устройствата ще бъдат върнати обратно в училище, за да ги ползват най-нуждаещите се отново следващата година. Всеки родител, чието дете получи устройство за временно ползване, ще подпише договор, че отговорно ще съхранява и върне даденото устройство. При „отсъствие“ на детето (неизползване на устройството в съответния ден) без уважителна причина, то ще бъде отнето и предоставено на друго нуждаещо се дете.

3. Като разпространите информация за кампанията сред своите контакти или партньори.

4. Като се включите като доброволец при обработката на дарението във Велико Търново (описване, проверка на работещата техника, дезинфектиране, разпределяне, изпращане към училищата).

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА ДАРИТЕ ТЕХНИКА:

Стъпка 1. Вижте списъка на училищата, които са заявили нужда от устройства и изберете училище, на което искате да дарите

Стъпка 2. Впишете какво бихте могли да дарите в таблицата във втория работен лист.

Стъпка 3/1. Изберете училище, което бихте искали да „осиновите“ и на което да дарите техниката. Можете да се свържете направо с него и да се уговорите как те да получат техниката, която сте подготвили.

Стъпка 3/2. Ако решите да изпратите техниката до Център Амалипе и ние да я разпределим – моля, свържете се с колегите Нели Николова 0888-67-16-61, nikolova_neli1@abv.bg и Галина Дечева 0884912-507, amalipe.vt@gmail.com. Център „Амалипе“ също може да съдейства, за да стигнат предоставените устройства до конкретни училища, като се ангажираме предоставените устройства да бъдат дезинфекцирани.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯТА НА КАМПАНИЯТА, МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК