English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
"Като звездите" - 10-и национален фестивал на талантливите деца от социалните институции на България.

 
Уважаеми дами и господа, сънародници, будни българи!

Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти-Вега" работи с децата на България вече 20 години.

Работим с усърдие, отдаденост и безкрайна вяра в доброто, което да сътворим и предадем.

Винаги сме се стремили да бъдем моста, пътя и подадената ръка на децата. Защото вярваме в тяхната дарба, в интелигентността и чистотата им.

На 02.10.2020 г. ни предстои провеждането на 10-ия юбилеен национален фестивал "Като звездите" за деца в неравностойно положение, който отново ще събере малчуганите от всички краища на красивата ни Родина.
Имаме нужда от съдействие при финансирането му!

Молим всеки, който може да се отзове на следната банкова сметка:

СОПД"ППДТ-Вега"
Банка ОББ 
IBAN: BG 57 UBBS 8888 1000 6626 23    BIC:UBBS BGSF
За връзка с нас: 0876727286; 0876877988
Бъдете здрави!
Бог да пази децата и Родината ни!