English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
“Купи една книга. Дари я на своето училище."

 


.
Напомняме за кампанията под надслов “Купи една книга. Дари я на своето училище.” Инициативата е на Асоциация “Българска книга” със съдействието на образователното министерство.

В основата на това послание стои идеята на първия учебен ден децата да занесат в училище нова книга.

“Знаете, че библиотечния фонд в училищата не навсякъде е много добър, а най-голямото разнообразие от книги е важно точно за децата, защото ние изграждаме тях като читатели. И е хубаво това разнообразие от книги да бъде близо до тях на една ръка разстояние в училище. Разбира се, има и много добри примери - училища, които имат много добри библиотеки. В този случай ние призоваваме учителите, директорите, родителите и децата да организират класни библиотеки. Ще имат възможност да работят с дарените книги през цялата година за различни класни и извънкласни инициативи могат да ги ползват.”
- обяснява организаторът на кампанията Виктория Бисерова.

Сайтът на инициативата.

Фейсбук страницата.