English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
За многоезичните деца с разбиране

 

.

Включете се в новата дарителската кампания на Заден в час, която цели да осигури средства за завършването на специализирана методика и учебни материали за едни от най-уязвимите ученици в нашата образователна система


С началото на новата учебна година стартирахме и нова дарителска кампания, чиято цел е да подкрепи успешното завършване на проекта ни за създаване на практически приложима методика за обучение на ученици с майчин език, различен от българския.

Проектът се осъществява от “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt от началото на 2020 г. и включва разработване на диагностика и специализирани учебни материали за допълнително обучение по български език на ученици в начална степен. Материалите ще съдържат също подробни методически указания за преподавателите. Това ще позволи на учителите лесно и ефективно да подкрепят своите ученици, за които българския не е майчин.

КАК ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ


Можете да ни подкрепите, като направите дарение през специалната страницата тук или през кампанията за дарения GlobalGiving, ако живеете в чужбина.

>Дарете сега

ЗАЩО ТОЗИ ПРОЕКТ Е ТОЛКОВА ВАЖЕН


В почти всички региони, в които “Заедно в час” работи, учат деца с майчин език, различен от българския. При всички тях учителите разпознават силна нужда от допълнителна езикова подкрепа.

Невладеенето на български език, на който е организиран учебният процес в страната, е сред най-честите причини тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на академичния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това нерядко води до отпадане от образователната система.

В България не е разработена достатъчно добра методика за преподаване на български език като втори, което затруднява учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и конкретни материали за езикова подкрепа, съобразени със спецификите на усвояване на българския език като втори.

Създадените материали в рамките на проекта ще могат да се използват също за деца от български семейства, които живеят в чужбина и общуват на български език ограничено предимно в семейна среда.

НАПРЕДЪКЪТ ДО МОМЕНТА

До момента експертите от EducArt и “Заедно в час” са завършили диагностиката и работят по нейното апробиране в истински класни стаи. В момента те започват работа по изработката на специални материали за учениците във втори клас.

Като допълнителна дейност двете организации стартират и разработката на серия от обучения, които да помогнат на цели училищни екипи да въведат и съчетаят успешни практики за езикова подкрепа както в редовните часове, така и през извънкласни занимания. Обученията за “Езиково подкрепящи училища” вече стартираха, като през тях ще преминат част от училищата в новата програма “Училища за пример”.

В първата дарителска кампания за проекта се включиха повече от 200 души от цял свят. С тяхна помощ бяха събрани над 52 000 евро само за шест месеца.

Допълнително Европейската банка за възстановяване и развитие също подкрепи проекта с 50 000 евро като част от своята вътрешнокорпоративна програма ”Инициатива на общността”. Това е възможно и благодарение на верния ни съмишленик Нгуен Ле и други негови колеги от банката, както приноса на много индивидуални дарители.