English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Комплекс за ранно детски развитие в Пловдив

Организация: За Нашите Деца
 

Да превърнем заедно Пловдив в град на възможности за всички деца

Изпрати смс на номер 17 777 с текст DMS DETSTVO

 

През 2021 фондация „За нашите деца“ ще открие първия по рода си Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив в сградата на най-старото в България сиропиталище – домът „Рада Киркович“, създадено още през 1878 г. и събрало много истории на деца с трудна съдба през годините.

 

В Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив ще предоставяме и развиваме разнообразни социални услуги за постигане на оптимално развитие на децата в най-ранна възраст и подкрепа за сигурна семейна среда и преодоляване на рисковете за живота и здравето на децата.  В него ще обединим усилията си със специалистите от здравния, образователния и социалния сектор, за да осигурим пълноценно развитие и щастливо детство в семейство на повече деца.

 

Комплексът ще включва:

 • Център за обществена подкрепа за деца в риск и техните семейства;
 • Център за ранно детско развитие за подкрепа за развитие на потенциала на детето;
 • Обучителен център за специалисти, работещи с деца, за родители, кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства.
 • Музейна експозиция за историята на дома и на деинституционализацията в Пловдив.

Целта ни е още в първата година от съществурането си чрез интегрираните услуги в комплекса да подкрепим над 1500 деца и семейства от Пловдив и региона.


Двата етажа от сградата, предоставени от Община Пловдив на фондацията, се нуждаят от сериозен ремонт. За да ги преобразим в първия по рода си модерен център за комплексна подкрепа за децата в ранна възраст и техните семейства, ни е нужна енергията за промяна на много хора, които съзнават, че силният старт за децата и цялостната грижа за тях са фундаментални за тяхното израстване като пълноженни възрастни и са основа за здраво проспериращо общество.

 

Благодарение на подкрепата на социално-отговорни компании от Пловдив и региона част от сумата за ремонта вече е осигурена. Помогнете ни да съберем и остатъка, за да възродим и превърнем помещенията в приветливо, функционално пространство за работа с деца и семейства.

 

Защо да подкрепите каузата?

 • 14533 са децата на възраст от 0 до 3 години в област Пловдив.
 • 1100 деца от 0 до 5 години в община Пловдив имат увреждания.
 • Липсват услуги в общността за деца с трудности в развитието, където да получат адекватна и стимулираща подкрепа, а дефицитите и проблемите в развитието на децата се неутрализират или преодоляват много по-лесно и ефективно, ако с тях се работи още в първите три години след раждането им.

Ползите за общността:

ЗАЕДНО можем да създадем модерен иновативен Комплекс за ранно детско развитие в Пловдив, където:

 • ще помогнем на много деца да имат достъп до нужната им подкрепа,
 • ще вдъхнем увереност и вяра на семействата им,
 • ще да подобрим живота на деца в риск от изоставяне,
 • ще помогнем на родителите, които нямат подкрепа и на малките деца с трудности в развитието,
 • ще дадем възможност на професионалистите, работещи с деца, да повишат експертизата си с подкрепата на най-добрите български и международни лектори.