English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
БХК започва кампания „Правата ми в пандемия“

 Българският хелзинкски комитет стартира кампания за издаване на наръчник „Правата ми в пандемия“. Търсим вашата подкрепа, за да улесним достъпа до информация за това какви са правата ни по време на извънредни ситуации като настоящата пандемия от
COVID-19 и как можем да ги защитим.

Вече повече от година Българският хелзинкски комитет наблюдава пандемията, мерките за ограничаването ѝ, както и последствията от тях в България от гледна точка на правата на човека. Отчитайки легитимните ограничения, необходими за постигане на баланс между защитата на здравето, предотвратяването на икономическа и социална разруха и зачитането на правата на човека, ние констатирахме масови нарушения на редица основни права, включително правото на свобода и лична сигурност, личен живот, свобода на движение, здравни прави, трудови права, правото на достъп до информация и други.

Българският хелзинкски комитет изследва тези проблеми в годишния си доклад за състоянието на правата на човека през 2020 г., чието публикуване беше на 11-и май. В работата си в периода на пандемия забелязахме често неразбиране на границите на необходимите и пропорционални ограничения на правата на човека, от което страдат гражданите. Срещите ни с различни групи хора по време на COVID-19 пандемията, показаха потъпкване на основни права и свободи, неразбиране какви са правата им по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, както и на начините, по които могат да ги защитят.

За да отговорим на явната нужда от инструмент, който да дава яснота на гражданите за техните права по време на извънредни ситуации, инициирахме създаването на наръчника „Правата ми в пандемия”. С този пътеводител ще можем да защитаваме правата си както в настоящата ситуация, така и в евентуални бъдещи кризи. В него ще има конкретни съвети, препратки и връзки към институции и организации.

В рамките на кампанията „Правата ми в пандемия“ Българският хелзинкски комитет си поставя за цел да събере 5000 лева за издаването на кратък наръчник за разясняване на правата на човека по време на здравна криза, който ще бъде подготвен от опитни експерти по темата и ще бъде разпространяван безплатно в онлайн формат.

Можете да дарите за създаване на наръчник „Правата ми в пандемия“:

В сайта на Български хелзинкски комитет https://bghelsinki.org/bg/donate

На сайта на платформата DMS  https://dmsbg.com/18649/dms-prava/

Както и чрез еднократен sms на стойност 1 лв. на номер 17 777 с текст DMS PRAVA