English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарителска кампания "Всяка книга ражда мечта"

 

Библиотеката на Нов български университет обявява дарителска кампания "Всякакнигаражда мечта".Тя е посветена на 23-ти април, определен от ЮНЕСКО за Световен ден накнигата и авторското право. Нашата цел е да подкрепим развитието набиблиотеките вучилищата и местата за лишаване от свобода.

В рамките на кампанията ще събираме детски книги и енциклопедии, учебници иучебнипомагала, произведения на класици, изучавани в средното образование (Вазов,Ботев,Славейков, Яворов, Дебелянов, Вапцаров, Смирненски, Пушкин, Толстой,Молиер, Шекспири др.), научно-популярни четива, съвременна художественалитература: трилъри,любовни драми, фантастика и фентъзи, исторически,приключенски и криминални романи.

 

Книгите се приемат във фоайето на библиотеката (от персонала на гардероба) презседмицата от 8.00 до 21.00 ч., а събота и неделя от 9.00 до 17.30 ч.
Кампанията ще продължи до 23-ти април и в края на месеца ще бъдат обявени

резултатите.

 

Допълнителна информация за кампанията ще получите на бюро "Справочно-библиографскаинформация", тел. 02 8110 296 и технологичен център "Minolta", тел. 02 8110 193.

Включете се и вие!!!