English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Скрити таланти”

 

Проектната идея на Сдружение за изкуство и наука 21 е издаването на електронна интерактивна книга с работно заглавие „Скрити таланти”. Иновативен проект за дигитализиране на културните ценности, чрез който се подобрява и улеснява достъпа до културното наследство. Електронната интерактивна книга ще представи по атрактивен начин част от културната ни история и ще допринесе за популяризиране на недостатъчно позната тема, свързана български поети и писатели от първите десетилетия на ХХ в., които притежават втори талант, но то е останало скрито от вниманието на изследователите и почитателите на тяхното основно творчество. В книгата ще бъдат представени чрез литературно-исторически изследвания, мемоари, кореспонденция, техни произведения на изобразителното изкуство, богат снимков материал, а също така ще бъдат публикувани и записи от Златния фонд на Българското национално радио и кадри от Националната филмотека. Книгата ще бъде качена за свободно ползване на сайта на Сдружението  https://izkustvoinauka.com/

Творците са:
 1. Иван Шишманов – филолог, министър на Народното просвещение (1903–1907), създател на българския ПЕН клуб (1926) и художник
 2. Константин Величков – писател и художник, един от инициаторите за създаването на Държавното рисувално училище в София, открито през 1896 г.
 3. Боян Пенев – литературен критик, теоретик и историк, с интереси в изобразителното и музикалното изкуство. Автор на портрети и пейзажи. 
 4. Елин Пелин – не осъществява мечата си да стане художник, но успява да публикува свои рисунки в периодичния печат.
 5. Николай Хрелков – надарен с щедър талант на художник, но останал в литературната ни история като лирик и автор на антимилитаристични творби
 6. Гео Милев – енциклопедист – поет визионер, публицист, преводач, художник.
 7. Димитър Димов – учен и писател, фотограф и с дарба на художник.
 8. Добри Немиров – белетрист, председател на Съюза на българските писатели (1937–1940), музикант и художник.

Тези творци са почти непознати на българската публика с другите си таланти и увлечения. Приносно е да се обгледат другите им занимания на именитите ни творци, които имат пряко влияние върху основните им творчески дейности. Автори на статиите са доказани специалисти в своите области – литературоведи, литературни историци, книговеди, изкуствоведи, етнографи, музейни специалисти.

Електронната интерактивна книга е културно-образователен продукт с цялостно и обхватно съдържание и предоставя възможност за изчерпателно представяне на част от материалното културно наследство посредством текст, видео, аудио и визуални елементи, викторини, литературни пъзели, интерактивни игри. Книгата има интердисциплинарен характер.

Чрез издаването ѝ авторският колектив цели:
 • Да рекноструира малко изследвани културни  процеси  и  прояви  в  българското  общество.
 • Да излезе от статичността на музейното пространство, да представи артефакти – мемоари, кореспонденция, произведения на изобразителното изкуство, които до сега са непознати за широката публика.
 • Да запознае целевата аудитория с малко известни факти
 • Да подпомогне професионалното изграждане на специалисти, занимаващи се с изучаване и представяне на литературното и културното наследство.
 • Да стимулира връзките между образованието и културата
 • Да повиши познанията и да стимулира интереса към историята българската литература и изкуство чрез качествено, достоверно, любопитно интерактивно електронно издание
 • Да се превърне в ценен източник за културната история на България
 • Да съхрани и популяризира впечатляващото многообразие в културата ни, която е неделима част от националната ни идентичност.

Книгата представлява сборник от проучвания за осем автори, представени чрез техните „скрити таланти” и внася допълнителни щрихи към личността и делото им. Документите, които ще съдържа и посланията, които носи ще превърнат сборника във високостойностен продукт. Тя би провокирала интерес сред широката общественост и ще е предизвикателство за читателя – ще даде знания не само в спектъра и стилистиката на класическите образователни методи, но и чрез широката гама на неформални методики – учене чрез забавление, учене чрез собствена интерпретация и провокация на интелектуалния потенциал, учене във виртуалния свят. Популяризирането на културното наследство чрез електронната интерактивна книга предоставя преживявания и е иновативен прочит на артефактите. Предвиждат се интерактивни приложения, които дават възможност на читателя за пряко участие, посредством специално предоставени опции за решаване на пъзели и викторини, а също така са интегриран и аудио и видео изображения. Целта е неусетно и по приятен начин да се научат нови факти от културната история на България.