English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стани част от климат на промяна! Нека заедно изградим по-добър свят за човечеството и природата!

 


Стани част от климат на промяна! Нека заедно изградим по-добър свят за човечеството и природата!

КРАЙ на кампанията - 30 октомври 2022 г.

Защо да действаме?
Години наред се сблъскваме с множество кризи, причинени от човека, които разрушават живота и поминъка на хора по целия свят – от неотложността на ситуацията с измененията на климата до икономическата несправедливост, принудителната миграция и загубата на човешки животи при външните ни граници. Милиони хора страдат в резултат на слаби политики и бездействие.

Когато проучим в дълбочина връзката между климатичната криза и принудителната миграция, се оказва, че бедствията, предизвикани от климата, като урагани, наводнения и пожари, са основният двигател за вътрешното разселване на хора през последното десетилетие. Около 20 милиона души годишно напускат домовете си в резултат на тях. Същевременно най-уязвимите общности от южните части на глобуса, чийто принос за проблема е малък, са изложени в най-висока степен на опасността от принудително изселване, предизвикано от климата.

Крайно време е за климат на промяна!
Ние, от #ClimateofChange, имаме смела мисия: вярваме, че в този взаимосвързан свят единственият път напред е едновременно да работим за разрешаването на различните кризи и да настояваме за действия, които създават справедливо и устойчиво бъдеще. Нашата цел е да подчертаем взаимовръзката между миграцията, климатичните промени и необходимостта да преустроим съвременната икономическа система и да променим начина си на живот. Нашата визия е да подпомагаме нуждите и да защитаваме човешките права на всички хора, без да експлоатираме други и без да разрушаваме околната среда.

Присъединете се към кампанията!
С нашата кампания призоваваме младите хора да станат част от промяната, която вече се случва, да обединят сили с многобройните инициативи по света и да вдъхновяват други хора за действие. Националните, европейските и световните правителства и институции трябва и могат да направят повече за приемането на амбициозни и устойчиви политики в областта на миграцията и климата.

https://vimeo.com/539801854

Ако и вие желаете да изградим един по-добър свят за човечеството и природата и постигнем благоденствие, без да надхвърляме ограниченията на планетата, подкрепете усилията ни, като подпишете петицията „Климат на промяна“. В нея настояваме за:
  • Задържане на глобалното затопляне под 1,5 °C чрез декарбонизация и повече възобновяема енергия, така че до 2040 г. ЕС да стане климатично неутрален.
  • Преминаване към икономика на благосъстоянието, която се грижи за хората и природата, а не за големите корпорации.
  • Миграционни политики и правна защита, позволяващи безопасна миграция по целия свят, както и страните с най-голям принос за екологичната криза да овъзмездят пострадалите от нея.
  • Включване и участие на младите хора във вземането на политически решения.
Нека заедно започнем #ClimateOfChange и поискаме климатична справедливост за всички!

#ClimateOfChange е общоевропейска комуникационна кампания, водена от италианската организация WeWorld и съфинансирана от Европейската комисия в рамките на програма DEAR, която има за цел да повиши информираността на младите граждани на ЕС за връзката между изменението на климата и миграцията и да ги въвлече в движение, готово не само да промени начина си на живот, но и да подкрепи политики за глобална климатична справедливост.

16 европейски граждански организации и университети са обединили усилията си за постигане на тази цел. От 2020 г. те работят заедно, като провеждат научни и теренни изследвания, дебати в училища и университети и широка европейска комуникационна кампания за повишаване на осведомеността, която да достигне до милионите млади хора на възраст от 16 до 35 г. в 23 държави-членки на ЕС. Повече може да научите на www.climateofchange.info.

Публикувано от: Фондация ЕкоОбщност