English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация „За Нашите Деца“ е включена в дарителската кампания “Избери, за да помогнеш“ в подкрепа на деца със специфични потребности.

 

Фондация „За Нашите Деца“ отново е сред организациите, включени в дарителската кампания на Райфайзенбанк (България) ЕАД – „Избери, за да помогнеш“. Тринадесетото издание на кампанията ще подкрепи проекта „Силен старт за децата със специфични потребности“, наред с още 14 значими каузи.

Фокусът на селектираните през тази година проекти е върху навременната профилактика на последиците от Covid-19, подкрепата за рискови социални групи – жени, деца и възрастни, опазване на културно-историческото наследство, опазване на горите и екосистемите, както и повишаване на еко образованието сред подрастващите. Подробна информация за всички 15 каузи, включени в кампанията, е достъпна на платформата izberi.rbb.bg, от която удобно могат да се правят дарения за всеки от проектите.

Във центъра на проекта на фондация „За Нашите Деца“ са деца, нуждаещи се от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, трудности в развитието и деца в ранна възраст с обучителни затруднения, с тревожни и депресивни разстройства, аутизъм, дефицит на вниманието, психомоторна възбуда. Работата включва и родителите и предоставящите грижа, чиито способности да подкрепят децата си в ежедневието са ключови за затвърждаването на напредъка.

Един от иновативните методи, които експертите на фондацията ползват в работата с тези деца, са психомоторните занимания - телесен метод за психо-емоционално и социално развитие, който подпомага здравословното израстване на децата чрез двигателно-телесно изразяване и съвместна игра. В залата по психомоторика, част от Комплекса за ранно детско развитиев София, се създава безопасно пространство, в което не само се развива грубата моторика и се постига сензорна интеграция, а се дава възможност на детето да се движи свободно и да развива автономност, като показва през движението, преживени травми и натрупани дефицити. Методът действа през играта, свързвайки тялото и психиката чрез символи, които специалистът „разчита“ и работи за преодоляването на дефицитите и стимулирането на силните страни.

По проекта  в кампанията ще бъде допълнено оборудванетов залата по психомоторика с меки модули, тактилни дискове, сензорна пътека, батут, тежко одеяло. С тях ще се работи с децата за баланс, координация, комплексна сензорна стимулация, пространствената ориентация, творческото изразяване, включване в обща игра. Ще се постигат ценни резултати с иновативни подходи и терапевтични методи.

Набраните от средства ще обезпечат специализирани терапевтични индивидуални дейности за деца с трудности и проблеми в развитието и допълващи групови дейности по индивидуален план с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор и целят стимулиране и укрепване на детето и създване на развиваща семейна среда. Тези дейности ще подобрят се когнитивното развитие, двигателните и говорните умения, пространствената ориентация и координация на собственото тяло, психо-емоционалното състояние, способността за общуване и себеизразяване. Ще повишат самостоятелността на децата с увреждания и специфични потребности при изпълняване на всекидневни дейности, подобрява се качеството на живот и се изгражда увереност за справяне с предизвикателствата на израстването. Това ги доближава до връстниците им и улеснява интегрирането и адаптацията в детски градини и училища. Ще бъдат организирани социализиращи дейности, за да могат децата със специфични потребности да общуват с връстници, да се забавляват и придобиват нови знания и умения.

Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк (България) стартира през 2009. Оттогава ръководството и служителите на банката подкрепят общественозначими каузи в четири направления: здравеопазване, социална сфера, култура и образование, екология, споделяйки вярата, че заедно допринасят за повече здрави деца, обгрижени възрастни хора, съхранени български традиции и опазени природни забележителности. За дванадесетте издания чрез кампанията Райфайзенбанк е подкрепила с над 3,5 млн. лв. общо 283 здравни, социални, културни и еко проекти.