English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национално изследване на въздействието - за учители по математика в 6 и/или 9 клас. Награди за участниците.

 

Сдружение „Образование без раници” провежда

Национално изследване на въздействието на Кан Академия
Включете се като попълните въпросниците за учители и ученици и се запишете за наградите за участниците в изследването.

За учители и ученици по математика в 6 и/или 9 клас. Ако не сте - моля, информирайте заинтересовани колеги.

Не е необходимо да работите с Кан Академия, за да се включите.

Срок: до 31 януари включително.
Награди за участие в изследването за Кан Академия

Предметни награди – след томбола сред всички учители, попълнили въпросниците:
  • Ваучери за Ozone.bg онлайн магазин/книжарница  – 1 ваучер на стойност 100 лв.* и 1 ваучер на стойност 50 лв.
  • Книгата на Салман Кан “Училището на света. Образованието на бъдещето”
  • Кан стикери за учениците – 25 комплекта стикери по 30 броя за клас.
Дигитални награди – за всички учители и техните ученици, попълнили въпросниците:
  • Кан шаблони и постери в помощ на часа по математика за учениците и класната ви стая
  • Идеи и насоки за забавни и ангажиращи дейности в часовете и др.
Още информация: https://obr.education/za-uchiteli/izsledvane-kan-2021-2022/

Сдружение “Образование без раници”