English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Помощ за ремонт на Н. Ч."Родопски напредък-2019 г", с. Ситово

 
Скъпи приятели, 

Н.Ч.“Родопски напредък-2019г.“ с. Ситово, ЕИК 205728520 отправя молба за помощ.

Обявяваме дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на покрива.  Състоянието му е толкова лошо, че не позволява реално използване на електрическата система в помещенията, поради опасност от пожар и обезмисля труда и средствата, вложени от доброволци за ремонт на стаите.

Въпреки големите усилия и многото, вложени средства и труд за ремонтиране, в настоящата ситуация не сме в състояние сами да съберем и заплатим тази част от ремонта на сградата. Според офертите до края на април, сумата е 5000 лв.

Моля, дарения да бъдат изпращани само по сметката на читалището в „Общинска банка“ - клон Пловдив, с основание „Ремонт на покрив“.
IBAN BG83 SOMB 9130 1070 3118 01
BIC SOMBBGSF

Благодарим за всяка помощ, на всеки дарител ще издадем сертификат