English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурс за талантливи деца, лишени от родителска грижа и от социално слаби семейства

 

Познаваш талантливо дете, лишено от родителска грижа или е от социално слабо семейство! Помогни му да успее и да се реализира - пиши ни и го препоръчай за ежегодния конкурс за таланти „Скритите таланти на Бъглария“ на НПО „Операция: Плюшено Мече“!

Краен срок: 22 май 2022 – кандидатствай на https://plushenomeche.org/kandidatstvai/

Какво е „Скритите таланти на България“?

„Скритите таланти на България” е целогодишна менторска програма за талантливи деца, лишени от родителски грижи или от социално слабо семейство, която дава шанс за кандидатстване в университет и/или квалифициране с цел професионална реализация след завършване на средно образование.

Какво предоставя Програмата?

 • частни уроци
 • обучения за професионално квалифициране
 • работа с индивидуален ментор
 • семинари, работилници, лагери и конкурси
 • стипендии
 • учебници, техника и екипировка
 • семестриални такси, общежитие и др. след успешен прием
 • реализиране на лични проекти: концерти, изложби и др.
 • мотивационни срещи с успели и известни личности
Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да покриват всички изисквания:
 • деца и младежи между 11 и 18 г.
 • лишени от родителска грижа или в риск
 • със заложби или изявен талант
 • с успех 4.00 или по-висок
 • записани в редовна форма на обучение
 • между 4 и 11 клас в момента на кандидатстване
 • със силна мотивация за развитие
В кои сфери може да са кандидатурите?
 • изкуство: танц, рисуване, пеене, инструмент
 • спорт
 • наука
 • математика
 • български език
 • кулинария
 • фризьорство и занаяти
С какви документи се кандидатства?
 • Формуляр за кандидатстване
 • Мотивационно писмо
 • Копие на документ, удостоверяващ успеха на кандидата
 • Приложена препоръка от учител
 • Портфолио /където е приложимо/: снимки от участия, копия на произведения, творби, сертификати, грамоти, дипломи, видео материали и др.
Нашит успехи:
Само за три учебни години Програмата е:
 • дарила близо 4 000 часа частни уроци и 2000 часа менторски срещи,
 • помогнала е на 8 кандидат-студенти да влязат в университет,
 • организирала е 2 самостоятелни изложби и издаване на стихосбирка на таланти, лишени от родителска грижа,
 • създала е 10 продукта с кауза с произведения на участници от Програмата, от които те получават % от печалбата.


Помогни на талантливо дете да успее! Ако познаваш талантливо дете, което отговаря на критериите за кандидатстване ни пиши на info@plushenomeche.org.
Краен срок: 22 май 2022 – кандидатсвай тук!