English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
В помощ на Народно читалище „Единство 1870", с Жеравна

 

Народно читалище „Единство 1870", село Жеравна обявява дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на сградата на читалището. Помещенията в сградата са в много лошо състояние. Това не позволява да се използват по предназначение, за развиване на културно-масова дейност, както и нормално функциониране на библиотеката. Библиотечния фонд е в окаяно състояние, поради невъзможност за правилно съхранение на останалите книги.

Въпреки големите усилия от страна на живущите в селото и многото вложен доброволчески труд за ремонтиране, в настоящата ситуация не сме в състояние сами да съберем достатъчно средства, с които да започнем ремонта на сградата, с цел нейното запазване и нормално използване. 
Моля, дарения да бъдат изпращани само по сметката на читалището в „Общинска банка“, с основание „Ремонт на сграда“.
IBAN BG80 SOMB 9130 10 50380101
BIC SOMBBGSF

Благодарим на всички, които ще откликнат на призива ни за дарение.