English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Анкета за младежи относно последиците от COVID-19

 
Здравейте!

Ние от Сдружение “СПОК“ провеждаме проучване относно последиците от пандемията от COVID-19 върху вашето психично и физическо състояние, работа, взаимоотношения, както и възникналите допълнителни нужди от подкрепа.

Изследването е насочено към младежи на възраст между 15 и 29 години, които не учат и не работят.
Въпросникът е активен до 20.07.2021.

Попълването на въпросника отнема около 5-10 минути. Отговорите са анонимни. Данните се обработват в съответствие с действащия Общ регламент за защита на данните на Европейския съюз. 

За да попълните анкетата, натиснете линка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq1XCcZPsRxGw_XfwAFAqdzzFJPGyox8TK7d6p3OejnepWnw/viewform?fbclid=IwAR2hhrAklmH-mVJETcb84qdeeRQMum-v_4MgYeXLDNIYdE1jUICEPA5u9ws

Благодарим Ви за съдействието