English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартира дарителска кампания „Психичното здраве на децата е в твоите ръце - пргърни го!"

 

Дарителската кампания Психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!” стартира и ще бъде активна до 15 януари 2023 г. Целта е ние от Българска асоциация за развитие на Психомоториката, заедно с Вас, приятели, съмишленици и дарители, да направим възможно родители и професионалисти да прочетат холандската книга Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши” на български език.

Всеки, който иска да застане зад каузата и за когото детското психично здраве и развитие са приоритет, може да го направи сега онлайн чрез дарителския бутон на официалния сайт на БАПМТ: https://bapmt.com/donate/

Това е книга, в която водещи световни изследователи и клиницисти описват на достъпен език най-съвременните психомоторни интервенции при деца и юноши с интелектуални затруднения, аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, травми, тревожни и хранителни разстройства и др.

Текстът също представя ценни практически насоки за подкрепа на деца и юноши с трудности в психичното здраве и/или в неврологичното развитие.

Представеният подход произлиза от холандската и фламандската традиция на психомоторната терапия, но отразява нарастващия интерес на професионалистите в областта на психичното здраве към методите, ориентирани към движението и тялото, като допълнение или алтернатива на предимно вербалните форми на (психо)терапия и фармакологични лечения.

Този наръчник предоставя ключова и актуална информация за родители,  професионалисти в областта на психичното здраве, възпитатели и педагози, които се интересуват от използването съвременни подходи в рамките на грижите за психичното здраве на най-малките.

Българска асоциация за развитие на Психомоториката инвестира 4 000 лв. и преди броени дни закупи авторските права на холандската книгата Психомоторни интервенции – деца и юноши” и вече сме една стъпка по-близо до целта.

Необходимо да осигурим средства в размер на 12 000 лв., с които ще обезпечим оставащите разходите по издаването на книгата в България – превод, корекция, корица, предпечатна подготовка и печат.

Сега психичното здраве на децата е в твоите ръце – прегърни го!

Дари лесно и бързо чрез дарителския бутон тук https://bapmt.com/donate/ и направи възможно родителите и професионалистите, които са най-близо до уязвимите деца в България, да държат книгата Психомоторни интервенции за психично здраве – деца и юноши” в ръцете си!

Повече за психомоторният подход може да видите във видеото тук: