English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Подкрепи ме

Организация: Любов
 
Събитие с актьора Веселин Плачков и Марияна Александрова от фондация  „Диабет и Преддиабет" на 27.01 от 14:00 часа във NGO къщата на фондация "Любов" за насърчаване на двустранно сътрудничество в НПО сектора, насочени към децата и младежтта.