English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Канониада: предизвикателство по математика и науки с награди за учители и ученици

 


Оживете класната стая с Канониада. Мотивирайте учениците да учат.

Канониада е нов и безплатен онлайн инструмент за начални учители и учители по математика и науки. С него учителите могат да:
  • мотивират учениците си да учат,
  • изградят нагласа за развитие и
  • проследяват напредъка на класовете в овладяването на нови умения.
Предизвикателството с Канониада има за цел да помогне на учителите да ангажират учениците си по забавен и смислен начин в часовете по математика и науки, като същевременно насърчава развитието на положително отношение към ученето.

С Канониада се показва на учениците как индивидуалните усилия допринасят за постигането на целите на класа, без светлините на прожекторите да падат върху учениците, които изпитват трудности.

Как работи Канониада?

След като учениците се упражняват върху възложени упражнения от курс по математика или науки с активирано Майсторство в безплатната образователна онлайн платформа Кан Академия – напредъкът на учениците ще бъде записан в брояча на Канониада. Учителят натиска бутона Канониада на страницата на класа и може да празнува с класа (колкото често желае).

Как класовете празнуват напредъка си с Канониада?


Кратко видео за вдъхновение. Така можат да изглеждат и класните стаи в България.

Период на провеждане на Канониада пролет 2023 г.: 13 март 2023 г. до 15 април 2023 г.
­
За повече информация и регистрация: тук

Ако не сте учител - споделете с учител!


Награди за учителите

6 ваучера на стойност 99 лв. всеки

 
Награди за класовете

2 ваучера на стойност 200 лв. всеки

 
Организатор

Сдружение ”Образование без раници”

Инструментът Канониада е част от безплатната образователна платформа “Кан Академия”. Може да бъде използван от учителите по всяко време и независимо от предизвикателството Канониада пролет 2023 г., организирано от “Образование без раници”