English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фотоконкурс за ученици на тема „Пролетта идва"

 

Фондация „Заедно за бъдещето на Плевен“ съвместно с НЧ „Парашкев Цветков – 2003“ гр. Плевен , обявява фотоконкурс на тема „Пролетта идва“ за ученици от V  до  XII клас от училищата в област Плевен.

Идеята на конкурса е учениците да споделят красотата от идването на пролетта, погледнато чрез техния поглед и да запечатат на снимка най-красивата забележителност, която им е харесала и величествената природа.

Условия за участие:

 • Всеки автор може да представи една снимка
 • Снимката да е актуална и да не е участвала в друг конкурс
 • Снимките да са от района на област Плевен
 • Изпращането на снимките да бъде на електронната поща на Фондацията zaednozabadeshtetonapleven@gmail.com
 Към всяка фотография задължително трябва да добавите следната информация:
 • Място на заснемане
 • Име на участника, клас и град
 • Телефон и електронен адрес за връзка с участника
Изисквания към снимката:
 • Всеки автор може да участва само с една снимка във фотоконкурса
 • Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката – до 500 знака.
 • Големината на изображението трябва да бъде не по-малко от 3000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 МВ. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).
 • Снимката да бъде със запазени EXIF данни.
 Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
 • Обработка на яркост и контраст
 • Изостряне на изображението
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.

Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват уменията на автора да работи с фотообработващи програми.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИТЕ Е 30.04.2023 Г.

Отличените от журито ще бъдат класирани в две категории по следния начин:

Категория  V  - VII клас:
 • Едно първо място с парична награда от  100.00  лева и грамота
 • Едно второ място с парична награда от 70.00  лева и грамота
 • Едно трето място с парична награда от 50.00 лева и грамота

 Категория  VIII – XII  клас:
 • Едно първо място с парична награда от  100.00  лева и грамота
 •  Едно второ място с парична награда от 70.00  лева и грамота
 • Едно трето място с парична награда от 50.00 лева и грамота
Снимките ще бъдат оценени от жури с председател  Цветомир Георгиев – Verus Photography

Oтличените снимки в конкурса ще бъдат обявени на 05.05.2023 г. във фейсбук страницата на Фондацията https://www.facebook.com/profile.php?id=100089536037957

„Заедно за бъдещето на Плевен”

Мястото на награждаването ще бъде обявено заедно с обявяването на отличените в конкурса.

Всички снимки от конкурса ще бъдат изложени по време на награждаването.

За допълнителна информация може да се свържете с Николай Иванчев – Ръководител „Проекти и събития“ на телефон 0885823674.
 

Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да използват безвъзмездно и безсрочно изображенията по следния начин: да ги публикуват на хартия и в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, с цел реклама и представяне на конкурса.

Личните данни на участниците във фотоконкурс за снимка ще бъдат обработени и използвани единствено за целите , задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.