English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Да обновим покрива на заслон „Меча чешма" на Витоша и близкия мост!

 

През последните няколко години обновихме няколко хиляди километра пешеходни маршрути в планините на България.

Дойде време да се погрижим и за Витоша планината от която е тръгнал организирания туризъм в България.

По южните склонове на планината преминава един от най-живописните маршрути за изкачване на първенеца Черни връх. Маршрутът започва от последните къщи на село Кладница покрай река Матница по границата на Държавно ловно стопанство „Витошко - Студена", преминава покрай емблематичния заслон „Дивия бик" и през местността Даин кладенец достига до важен кръстопът и заслон „Меча чешма". Заслонът е последната възможност за подслон на границата на горския пояс.

За съжаление към днешна дата заслонът е в състояние, което не му позволява да предложи укритие в случай на лоши атмосферни условия. Покривът фактически липсва, през процепите между дъските можете да видите слънцето, а също така и буреносни облаци.

По описания маршрут се пресича река Матница по мост, който е в критично състояние и вече не отговаря на изискванията за безопасно преминаване на реката.

В началото на лятото планираме ремонт на покрива на заслона и изграждане на нов мост над река Матница.

Ако вярвате, че можем да обновим моста и заслона, подкрепете ни.

Кампания за набиране на средства

Вашата подкрепа е нашият двигател за добри дела!

Петър Стоянов
Председател на УС на сдружение „Български планинарски съюз"