English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Старт на прием на кандидатури за менторска програма „Скритите таланти на България"

 
Сдружение „Операция: Плюшено Мече“ обявява старт на 7 ежегоден конкурс за талантливи деца в неравностойно положение за участие в целогодишна менторска програма „Скритите таланти на България“.

Програмата дава шанс за продължаване на образованието в университет и/или квалифициране за започване на работа след завършено средно образование, чрез достъп до:
 • частни уроци
 • работа с индивидуален ментор
 • обучения за професионална квалификация
 • семинари, работилници, лагери, състезания и конкурси
 • учебници, техника и екипировка
 • семестриални такси, общежитие и др. след успешен прием
 • реализиране на лични проекти: концерти, изложби, книги и др.
 • мотивационни срещи с успели и известни личности
 • подкрепа за намиране на стаж и работа

Кой може да кандидатства?
 • деца и младежи между 11 и 18 г.
 • лишени от родителска грижа или от социално слаби семейства
 • със заложби (може и в ранен стадии на развитие) или с изявен талант
 • с успех 4.00 или по-висок
 • записани в редовна форма на обучение
 • между 4 и 11 клас в момента на кандидатстване
 • със силна мотивация за развитие.
С какви документи се кандидатства?
 • Формуляр за кандидатстване
 • Мотивационно писмо, написано на ръка
 • Копие на документ, удостоверяващ успеха на кандидата
 • Приложени препоръки от класен ръководител, друг преподавател и директор на социална услуга (ако е приложимо)
 • Портфолио /където е приложимо/: снимки от участия, произведения, творби, сертификати, грамоти, дипломи, видео материали и др.
 • Удостоверение за осигурителен доход на родител/и (ако е приложимо).
Очакваме с нетърпение кандидатури на Вашите деца и младежи до 24 април на stb@plushenomeche.org

Формуляр за кандидатстване, изисквания, срокове и допълнителна информация можете да намерите тук.


Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ни пишете или да се свържете с нас на stb@plushenomeche.org или на 0888 044 009.