English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурс за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“

 

По повод 1-ви юни Фондация „За нашето бъдеще“ обявява конкурс за детска рисунка на тема „Прегръщам света с две ръчички“.

Цели на конкурса

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа изява, подкрепяйки една група от т.нар. „различни деца“ – децата с акушерска пареза.
Децата с акушерска пареза имат състояние  парализа на ръка от момента на своето раждане. За да използват пълноценно ръчичката си, те полагат много труд и усилия. Лекуват се дълги години. Не могат да използват добре едната си ръчичка. Не могат да изпълняват ежедневните си дейности. Носят ортези и шини. Тези деца често биват обвинявани, пренебрегвани и унижавани.  Заедно можем да им кажем „Приемаме ви и ви подаваме ръка!“

Нашите конкурси са повод да обясните на децата, че някои деца изглеждат или се държат по-различно от тях… Продължете разговора за децата със специални нужди, които също са част от този свят, но биват изключени и отхвърлени, защото не могат да играят наравно с тях… Обяснете как и защо хората са различни. Разкажете им за различни диагнози и състояния. Говорете с децата защо е важно да сме приемащи, а не отхвърлящи. Подгответе ги да приемат децата със специални нужди, да им помагат и да ги подкрепят.

Тема на конкурса

С конкурса „Прегръщам света с две ръчички“, стимулираме децата да изобразят своята представа за това какво правят с двете си ръчички, как играят и се веселят и/или как прегръщат света с две ръце. С темата на конкурса поставяме на вниманието на децата и родителите проблема за приемането на децата със специални нужди. Целта е малките творци да бъдат креативни, да развиват таланта си и да научат, че всички трябва се отнасяме към децата със специални нужди с разбиране, толерантност, съпричастност.

Право на участие

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 3 до 18 – годишна възраст от цялата страна.
Всяко дете може да участва с 1 рисунка. Рисунката не трябва да е гледана (копирана) от списания, картички или илюстровани книги. Рисунката трябва да е оригинална авторова творба. Задължително условие е рисунката да не е участвала в други конкурси.
Няма ограничение в използваните техники и пособия.

Формат: А4 за деца до 12-годишна възраст. 35/50 см за деца от 12 до 18-годишна възраст.

За участие в конкурса е необходимо да направите регистрация и да прикачите снимка с добро качество на рисунката във формат .jpg, .png, .pdf. с мах. размер 10 МВ на следния линк: линк от Google form: https://forms.gle/DcMo1Gcta8LtHEXq8

За целите на конкурса, Фондация „За нашето бъдеще“ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за участниците в конкурса и техните родители/настойници. При участие в конкурса родителите/настойниците/учителите предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Организаторът може, без допълнително одобрение и заплащане, да публикува всяка рисунка, участваща в конкурса с цел реклама, извън обхвата на конкурса, както и за неговото популяризиране.

Краен срок за регистрация: 15.05.2023 г. 23:59 ч.

Начин на оценяване: Победителите ще се избират чрез гласуване на публиката във фейсбук и оценка от жури
Наградите са осигурени от нашия любезен партньор Фистокомерс ООД:
Първо място – раница на Gabol без колелца по избор от сайта https://www.fistocommerce.com/
Второ място – бутилка за вода на Gabol по избор от сайта https://www.fistocommerce.com/
Трето място – бои за рисуване на марка JOVI  https://www.fistocommerce.com/boi-temperni-v-burkancheta-12-tsvyata

Награда на база харесвания – комплект с пластилин JOVI https://www.fistocommerce.com/komplekt-s-plastilin

За повече информация: https://znb.bg/konkurs-za-detska-risunka-pregryshtam-sveta-s-dve-rychichki/