English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарителска кампания „За децата с любов"

 

Организация ЗОНО стартира дарителска кампания „За децата с любов’’, с която искаме да подпомогнем деца и младежи с таланти, чиито семейства нямат финансова възможност за развиването им или деца в неравностойно положение, които поради липса на средства са застрашени да живеят в бедност и социална изолация.

Нашата цел е да подпомогнем поне едно дете да живее по-щастливо и пълноценно и да има възможност да развива талантите си като ще събираме средства за децата и ще им предоставяме месечна подкрепа.

Обръщаме се към всеки един, който може да ни помогне да се свържем с такива деца или да разпространи кампанията, за да можем да достигнем до нуждаещите се.

Първият етап по набиране на кандидати ще продължи до 31 август 2023 г.

Повече за кампанията може да научите тук: https://tuns.world/zadecata

1. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА Дарителска кампания „За децата с любов“, организирана от ЗОНО, има за цел набиране на средства, с които да бъдат подпомогнати деца и младежи с таланти, чиито семейства нямат финансова възможност за развитието им или деца/младежи в неравностойно положение, които поради липса на средства са застрашени да живеят в бедност и социална изолация. Съгласно кампанията и въз основа на участие в конкурс, ще бъдат избрани няколко участници, на които ще бъде предоставена месечна финансова помощ, която да допринесе за техния по-добър, пълноценен и щастлив живот.

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
2.1. В конкурса могат да заявят участие:
• Деца с таланти до 18-годишна възраст от социално слаби семейства, които нямат финансова възможност за развиването им;
• Деца в неравностойно положение, които поради липса на средства са застрашени да живеят в бедност и социална изолация;
• В конкурса се приемат кандидатури от всички области на Република България.