English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
В помощ на Народно читалище „Просвета - 1929 с. Долни Пасарел"

 

Ние от НЧ "Просвета - 1929 с. Долни Пасарел", всеки ден неуморно работим за осъществяването на нашата цел - подобряване на базата на читалището. Сградата спешно се нуждае от основен ремонт, за да може да осъществява своята културна дейност. От първа необходимост ни е ремонт на покрива, от който има теч в салона, което възпрепятства репетициите на ФТА "БАГРА".

Средствата отпускани от държавата са крайно недостатъчни и затова се налага да разчитаме на дарения и доброволчество. Молим ви да ни помогнете в тази наша мисия, като направите дарение към институцията. Прилагаме банковата сметка на читалището. 

IBAN: BG65STSA93000000088548
BIC: STSABGSF
DSK BANK