English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Внасяне на становище към ЕК за нарушения по границите на ЕС

 „Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания и на нечовешко или унизително отношение или наказание"  - чл. 4 от Хартата на основните права на ЕС.

Спрете насилието по границите" е международна акция за  събиране на подписи, които ще бъдат представени пред Европейския парламент юли 2024 г., с ясното искане за контрол на „контрола". И от нашите институции, и от европейските, насилие се използва към изключително нуждаещи се групи - а именно бежанци, мигранти, от всяка вързраст, пол, образование,  социален статус, тъсещи убежище в ЕС заради война, насилие, здравословни причини, образование, религия, всяка лека или тежка форма на дискриминация, сексуален признак, работа, мнение.

Център за правна помощ „Глас в България" работи ежедневно и дългогодишно за функционирането и спазването на правото на достъп до убежище и закрила. Хартата за основните права на ЕС и Закона за убежището и бежанците гарантират търсенето и правото на достъп до сигурна и защитена територия. Насилието по границите и „ненамесата" трябва да спрат.

В рамките на европейска гражданска инициатива, обединение от граждански, неправителствени организации, неформални групи и хора в рамките на Европейския съюз се обединяват с иск институциите ни да работят за сигурност,  правов ред в ЕС, да са чисти и почтени. приканваме всеки да се присъедини към целта ни – „Не на насилието по границите" и да защитим всеки понесъл страх, насилие, непристойно, нехуманно поведение по границите на европейската общност. Европа ни принадлежи и желанието ни, целта ни е, да е свободна зона от насилие, във всяка негова форма, както и земя с надежда за сигурност и подслон на търсещите закрила, като им предоставя начин за включване в общоността, а не търсене на незаконови механизми.

ПодпишетеСподелете. Бъдете част от едногодишната ни мисия за 11 500 български подписа в защита на хората, семействата им, които са претърпели или ще претърпят брутално, насилствено отблъскване от териториите ни. Практиката на насилствено отблъскване е „pushback"  - той не е законен.