English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурс за талантливи младежи

 

РЕВЮ в КУТИЯ е пилотен проект на Асоциацията на Българските Модни Дизайнери /АБМД/.

Ние сме организация с нестопанска цел, която осъществява дейност в обществена полза, насочена най- вече в сферата на модната индустрия

Сдружението ни е създадено през септември 2019 г. и негов Учредител и Председател е Носителката на Златна игла Ирена Велковска.

Асоциацията е пълноправен член на Българска Асоциация за Текстил, Облекло и Кожи /БАТОК/.

Една от нашите основни цели е насочена към разширяване хоризонтите на подрастващите, създаване на общности и групи със сходни интереси и развитие на талантите им.

Нашата мисия е оказване на помощ при професионалната им ориентация към творческите професии и не на последно място да ги насърчим и подготвим за продължаване на образованието им. 

От септември 2022 г. към Асоциацията работи Център за Социална Справедливост.

Това е първата по рода си инициатива, насочена към облекчаване на системните проблеми, пред които са изправени младежите от малцинствените групи и тези в неравностойно социално положение. Ние се стремим да дадем шанс на тези младежи, чрез изкуството, творчеството и красотата да изразят себе си, да добият смелост да споделят тревогите си и да представят проектите си.

Работейки в тази насока, се роди идеята за РЕВЮ в КУТИЯ:

РЕВЮ в КУТИЯ е състезание за млади таланти в модата, съчетаващо в себе си творческия дух, социалния елемент и стремежа да подадем ръка, за да направим добро.

Ние вярваме, че младите хора са символът на промяната и с правилната подкрепа, те ще развият своя личен потенциал и допринесат за по-устойчивото и по-доброто бъдеще на цялото общество.

Ние искаме да помогнем и намалим трудностите пред младежите по пътя за тяхната реализация чрез внимание, разбиране и професионална подкрепа.

Ние целим да стимулираме обществото към толерантност и солидарност.

Каним Ви да станете наш Партньор в събитието РЕВЮ в КУТИЯ, защото припознаваме във Вас социална отговорна компания и също като нас:

Вярвате в потенциала на децата;

Желаете да ги подкрепите и мотивирате да преследват мечтите си, да се учат и развиват;

Имате социално отговорно съзнание и припознавате тяхната  роля и значение за развитието на обществото.