English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация КОНКОРДИЯ стартира кампания за набиране на кандидат стажанти

 

Фондация КОНКОРДИЯ България е доставчик на социални услуги и организация, която се застъпва за деца, младежи и семейства от уязвими групи. Ние развиваме програми и проекти, осигуряващи социално-педагогическа, психотерапевтична, здравна и административна подкрепа. Така Фондация КОНКОРДИЯ осигурява условия и възможности за личностно развитие и постигане на независим и достоен живот.

Социалния бизнес на Фондация КОЮНКОРДИЯ България се развива в двe направления – Ателие за свещи и керамика и Фризьорски салон.

Фризьорски салон КОНКОРДИЯ работи от 2010 г. и през тези 13 години през стажантската програма са преминали успешно повече от 30 младежи.  

От началото на 2024 г. Фондация КОКОРДИЯ стартира нова стажантска програма и търсим кандидат стажанти - младежи, които да подкрепим в тяхното професионално развитие.

При нас те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за записването на професионален курс по фризьорство, подкрепа за придобиването на квалификация и възможност за стаж във фризьорски салон КОНКОРДИЯ под менторството на майстор-фризьор. 

Младежи показали мотивация, дисциплина и качества и преминали успешно през професионалния курс могат да бъдат ангажирани на договор за определен период от време във Фризьорски салон КОНКОРДИЯ, където да придобият допълнителен опит и увереност.  

Условия и изисквания към кандидатите:

1. Възраст навършени 18 години или оставащи няколко месеца до навършването им

2. Завършено средно образование - първи гимназиален етап

3. Младежи от ЦНСТ та, младежи от уязвими групи

4. Всички кандидати подписват споразумение за включване в програмата.

Описание на процеса:

1. Първата стъпка е 10 дневен пробен период в салона (намира се на ул. Хемус 74-78 в кв. Слатина) за до 3 часа  дневно според ангажиментите на кандидата, в които стажантът да покаже своето желание и  интерес към професията. Дейността им ще е свързана с извършване на спомагателни дейности, под менторството на професионален фризьор.

2 След успешно представяне през пробния период, кандидатът  ще бъде включен във финансирано от КОНКОРДИЯ България професионално обучение – курс по фризьорство. Преминалите през курса получават Удостоверение за професионално обучение.  

3. След получаване на Удостоверение за професионално обучение, Фондация КОНКОРДИЯ предлага стаж във фризьорски салон КОНКОРДИЯ и възнаграждение със сключен Граждански договор. 

Курсовете се провеждат в Център за професионално обучение Рапакс с адрес: гр. София, ж.к. Красно село,  бул. Цар Борис 3; № 107;ет. 1; офис 1 

      Провеждане:

Вариант 1. Всеки ден от понеделник до петък – 1 месец по 2 астрономични часа  от 13 – 15 ч. или – 15 -17 ч. 
Вариант 2. Всеки ден от понеделник до петък - 3 седмици от 3 астрономични часа от 13 – 16 ч.


В срок до 29.02.2024 г. можете да заявите дали има желаещи кандидати от вашата институция, които могат да се включат и искат да използват тази възможност.

За контакт: Теодора Маринова, тел.0884178852  

Ел.поща: atelier@concordia.bg