English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурсът за IX Национален лагер за момичета от ромски произход е отворен!

 

Станете част от IX Национален лагер за момичета от ромски произход и
изживейте незабравими моменти с още 24 момичета от цяла България!

За девети път Младежка фондация “Арете” ще проведе единствения по рода си лагер за момичета от ромски произход, благодарение на подкрепата на Посолството на САЩ в България и фондация “Тръст за социална алтернатива”.

Лагерът, който ще се проведе в периода 01-03 април, 2024 година в Хотел “Лион”, к.к Боровец, ще даде възможност на 25 момичета от цяла България да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели, обучители и експерти по въпросите на равенство на половете.

Националният лагер за момичета от ромски произход е инициатива, която обръща специално внимание на потребностите на ромските момичета в България, адресирайки предизвикателствата, с които те се сблъскват в своите общности и извън тях, както и цели да насърчи и подкрепи високи образователни постижения, успешна професионална реализация и личностно развитие.

Програмата на лагера е насочена към мотивация и подкрепа за по-добро образование, насърчаване на себепознание и самоуважение през ценностите, културата и традициите в ромската общност, развитие на социални и лидерски умения, целеполагане, превенция на ранни бракове и отпадане от училище, стимулиране културата на отговорност към общността.
Лагерите за момичета от ромски произход развиват нови практики, като надграждат дългогодишния опит на Младежка фондация “Арете” в изпълнението на национални лагери, подпомагащи ромски младежи с висок потенциал.

В следващите дни до 13 март 2024г. ще очакваме Вашите кандидатури.

Критерии за участие:
1. Момичета от ромски произход от 16 до 21 години;
2. Попълнен формуляр за кандидатстване: ТУК;
3. Препоръка от учител, лидер в общността или неправителствена организация;
4. Интерес към проблеми, свързани с жените (женските права);
5. Демонстрирана ангажираност към ромската общност;
6. Попълнени декларации
/Документите се теглят като в горния ляв ъгъл се натисне опцията “Файл”, а след това “Изтегляне”/:

 За момичета под 18 години:
За участието Ви в лагера са необходими 4 декларации (попълват се от родител/настойник/попечител):
– ДЕКЛАРАЦИЯ за лични данни. Изтеглете я от ТУК.
– ДЕКЛАРАЦИЯ за родителско съгласие. Изтеглете я от ТУК.
– ДЕКЛАРАЦИЯ за COVID-19. Изтеглете я от ТУК.
– ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за лични данни. Изтеглете я от ТУК.

 За момичета над 18 години:
За участието Ви в лагера са необходими 3 декларации (попълват се от Вас):
– ДЕКЛАРАЦИЯ за лични данни. Изтеглете я от ТУК.
– ДЕКЛАРАЦИЯ за COVID-19. Изтеглете я от ТУК.
– ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за лични данни. Изтеглете я от ТУК.

Подписаните декларации и препоръка се изпращат електронно на info@areteyouth.org или на хартия на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет.2.

Краен срок за кандидатстване: 13 март 2024г.

Участниците ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти. Молим кандидатите да попълнят подробно формулярите. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.   Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 20 март 2024г.

Последвайте ни:
Facebook: Arete Youth Foundation
Instagram: @areteyouth
Youtube: Arete Youth Foundation

За контакт и допълнителна информация:
 Райчо Чапразов
+359 885 817 112
email: raycho@areteyouth.org
Или
Христо Христов
+359 895 621 695
email: hristo@areteyouth.org
Или
02 980 90 21
email: info@areteyouth.org

 

“Ромската жена е родена да се бори, да бъде силна и да бъде упора на всеки, който има нужда от нейната подкрепа, помощ.”
Прочетете целия разказ на Александра ТУК.

 

“Това, което най-много ми хареса е отношението към нас, общуването и целта, която имаха – да отворят очите ни, да ни покажат, че и ние, ромките, можем да сме независими и успешни, че можем да постигнем много и да бъдем за пример на всички момичета, че можем да постигнем още много и да държим на образованието си,
защото то е най-важно.”
Прочетете целия разказ на Антониа ТУК.

 

“Остава ми още 1 година да завърша и не смятах да си продължа образованието, мислех си да завърша и да замина за чужбина и след време, ако имам възможност, да си работя по професията. Но тези хора и всички момичета на лагера, ме накараха да се замисля и ми вдъхнаха кураж, че не съм сама.”
Прочетете целия разказ на Славяна ТУК.

 

“Всички се сближихме адски бързо, всички момичета бяха супер лъчезарни и амбициозни,
бяха готови за нови приятелства и себераздаване… Ако можех, щях да изживея още хиляди пъти тези 4 дни, щях да пропътувам, колкото се наложи километри,
за да се докосна пак до тези хора и да изпитам отново всичко това.
Беше уникално! Беше вдъхновяващо! Беше красиво! Беше истинско!”
Прочетете целия разказ на Мария ТУК.

 


“За всички, които се колебаят дали да се запишат на подобен лагер мога да кажа следното:
Не мислете. Това е събитие, което ви предоставя изключителни знания и възможности! Оттам ще можете да си вземете всичко това, което ще ви бъде необходимо за напред в живота!

Прочетете целия разказ на Мерилин ТУК.

 

 

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност.
Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование,
взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

 IX Национален лагер за момичета от ромски произход се провежда с подкрепата на Посолството на САЩ в България в рамките на проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите V”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“-България и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“,
Посолството на САЩ в България или техните партньори.