English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стартираме ежегодния прием на талантливи младежи, лишени от родителски грижи или живеещи в социално слаби семейства за менторска програма Скритите таланти на България

 

Менторска програма „Скритите таланти на България" дава шанс за професионална реализация, чрез подготовка за влизане в университет или квалифициране и започване на работа + продължаваща подкрепа и в двата случая. Могат да кандидатстват: 
  • деца и младежи между 13 г. и 18 г. или
  • между 7 и 11 клас в момента на кандидатстване
  • лишени от родителска грижа или 
  • живеещи в социално слабо семейство
  • със заложби, изявен талант или без опит, но с желание за развитие
  • с успех 4.00 или по-висок
  • записани в редовна форма на обучение
  • със силна мотивация за развитие.
Срок за кандидатстване: 18 март - 21 април. 

Повече за Програмата и как се кандидатства: https://plushenomeche.org/kandidatstvai/