English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Изпращайте номинации за Деня на правото да знам!

 

Срокът тази година е 15 септември 2024 г.

Ден на правото да знам
Наградите за Деня на правото да знам

Програма Достъп до информация стартира набирането на номинации в шестте категории за наградите по повод Международния ден на правото да знам.

Електронната форма към всяка категория и съответните критерии за номинации е достъпна на специалната страница за 28 септември – Международния ден на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

Очакваме вашите номинации до 15 септември 2024.


Наградите ще бъдат връчени на церемония, която ПДИ ще проведе на 28 септември 2024.

 

Защо да номинираме?


Номинациите за Деня на правото да знам са силно средство за популяризиране на случаи на граждани, НПО и журналисти, в които са търсили информация с голяма обществена значимост, допринесли са за промяна в средата и/или политиките на национално и местно ниво.

 

Така ПДИ се стреми да окуражава и вдъхновява търсещите достъп до обществена информация.

 

Номинациите са начин да покажем добри практики и модели, създадени от институциите, за да улеснят достъпа до информация за граждани и да увеличат прозрачността и отчетността си.

 

А антинаградите имат порицателен и дисциплиниращ ефект.

 

Получените номинации публикуваме на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/. Церемонията, номинациите и наградените са отразявани в десетки публикации, посветени на празника всяка година.

 

Как да номинираме?


Категориите за наградите са шест. Ако имате предложения за номинации, можете да използвате електронната форма към всяка отделна категория http://www.righttoknowday.net/nominations/. За да бъдат разгледани от журито, номинациите трябва да бъдат обосновани, съобразно публикуваните критерии.

 

Позитивни награди „Златен ключ”

1. Гражданин, най-активно упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ;

3. Журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация;

4. Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация.

 

Антинагради

1. Катинар” за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до информация;

2. Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.

 

Жури ще определи победителите в отделните категории.

 

Може да проследите номинациите по категории през предходната 2023 г. на http://www.righttoknowday.net/nominations/2023/. Както и наградените на церемонията за Деня на правото да знам, която ПДИ проведе на 28 септември 2023.


28 септември – Ден на правото да знам


Денят на правото да знам се отбелязва на 28 септември от застъпниците за свобода на информацията по целия свят. На този ден през 2002 бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията на конференция, проведена от ПДИ в София. ПДИ е сред основателите и активен член на Мрежата оттогава. Бе решено денят на създаването на Мрежата да се отбелязва, за да се популяризира значението на правото да се знае и ползата от свободния достъп до информация за гражданското общество, за доброто управление, за бизнеса.

На 25 септември 2015 Общото събрание на ООН приема Програмата за устойчиво развитие 2030, включваща 17 цели за устойчиво развитие. ООН изрично посочва като приоритет гарантирането на достъпа до информация в подцел 10 на Цел 16.

През ноември 2015 ЮНЕСКО припознава 28 септември като Международен ден за универсалния достъп до информация (International Day for Universal Access to Information - IDUAI).

 

На 15 октомври 2019 Общото събрание на ООН прие Резолюция L.1, с която обяви 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация. 

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.