English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
За читалище „Отец Паисий Хилендарски 1934", с. Длъгнево

Организация: Фондация BCause
 

Макар и в малко населено място, нашето читалище работи активно и получава много покани за групата си за автентичен фолклор за международни, национални и регионални фестивали и празници.

През 2024 г са носители на 5 медала от които и златни, както и награда за изпълнение на Автентичен Фолклор от Академик Крум Георгиев.

Цялата читалищна дейност и всички участия на групата са свързани с парични средства, които предимно са от държавна субсидия, но са крайно недостатъчни.

В селото няма бизнеси, към които екипа на читалището може да се обърне за помощ, а такава е нужна:
  • За библиотеката е необходим още един компютър;
  • Салонът и сцената имат нужда от ремонт на пода на стойност 500 лв;
  • В стаята за репетиции има нужда от ремонт на пода и боядисване на стените на стойност 400 лв;
  • Най-голямата нужда всъщност е организирането на празника на читалището!
През 2024 г НЧ”Отец Паисий Хилендарски 1934 “ навършва 90 години.

Юбилеят ще се състои на 5 октомври. За този празник се очакват много гости, за които трябва да се осигури храна, видеозаснемане, озвучаване и за доброто настроение на всички се наема оркестър. Необходимата сума за нашия празник е 2000 лв. Имаме осигурена половината сума. 1000 лв. ни делят от мечтания празник!


https://platformata.bg/bg/kauzi/2404:chitalishte-dlugnevo-podkrepa/details/campaign.html