English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дари левче - помогни на децата с аутизъм! - Кампания на Kolektiva

Организация: Сдружение "Тацитус"
 
http://bg.kolektiva.net/sofia/dari-levche-za-decata-autisti.html

Подарете на децата с аутизъм материали, които ще подпомогнат тяхното развитие! Помогнете за закупуването на материали, необходими за прилагането на MONTESORI терапията за децата с аутизъм в център „Тацитус“!

MONTESORI материалите са КЛЮЧЪТ на децата към света. Te са изключително важни за децата с увреждания, защото дават реален образ на абстрактни думи и понятия, развиват сетивата, обогатяват езика и възможностите за разбиране и анализ, и извличат най-доброто, а понякога и повече, от детските възможности. 
Само надлежно обучен специалист може да приложи ефективно специализираните помощни средства. Център "Тацитус" вече има сертифициран MONTESORI специалист.

«Аз съм преди всичко и най-вече дете. Аз имам аутизъм. Аз не съм само «аутистичен». Моят аутизъм е само един аспект от характера ми. Той не ме определя като личност... Аз съм дете и все още се разгръщам. Нито вие, нито аз все още знаем на какво бих могъл да съм способен...
…Без вашата подкрепа моите шансове да израстна като успешен и самостоятелен възрастен човек са минимални. С вашата подкрепа и напътствия, възможностите се разширяват повече от колкото можете да предположите. Обещавам ви, че вложените усилия ще бъдат възнаградени...“ – Десет неща, които всяко дете с аутизъм би искало да знаете!

„Тацитус” е сдружение на специалисти и родители на деца с аутизъм. Работим усърдно и инвестираме в сертифицираното обучение на специалистите си, за да помогнем на децата с разстройство от аутистичния спектър да развият максимума от потенциала си и да имат шанса да израстнат независими и пълноценни възрастни хора. В център «Тацитус» децата  получават интензивна и висококачествена терапевтична грижа. Резултатите са забележителни! Повече за „Тацитус“:виж ТУК.

Помогнете ни да направим света по-добър за децата с аутизъм!

Писмо на една майка до нейното дете-аутист: "На Борис, който ме научи да виждам със сърцето си!"
http://www.autism-bg.com/

Дерния можете да правите и на банкова сметка: 

Сдружение Тацитус
Сметка (
IBAN) в BGN: BG93FINV91501014720302
Банков код (BIC): FINVBGSF
Обслужваща банка: Първа инвестиционна банка АД

Сдружение "Тацитус" може да предостави на своите дарители документ, удостоверяващ направеното дарение, който дава право за ползване на данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация и намаляване на данъната основа с до 5% за физически лица.