English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
КАМПАНИЯ „ЖЪЛТИ СТОТИНКИ” - финансиране на програма "Помогнете да остана у дома"

 

    От началото на месец февруари 2013 година в Димитровград стартираме кампания „Жълти стотинки".

    В повечето случаи не забелязваме жълтите стотинки -1,2 и 5, не им отдаваме голямо значение, но ние сме убедени, че събрани, те могат да променят живота на едно дете, като му позволят то да остане у дома.

    На различни места в града ни ще бъдат поставени кутии, в които хората ще могат да пускат своите стотинки, останали след пазаруване, а и такива които събират в касички или чашки у дома. Желаещите могат и периодично да носят в офиса събраните до момента стотинки.

    Кампанията ще продължи 6 месеца, като два пъти по време на кампанията ще броим събраните до момента стотинки. Средствата ще бъдат използвани за закупуване ва най-необходимите неща – памперси, хранителни продукти.


       Чрез тази кампания ще финансираме програма "Помогнете да остана у дома", който има цел превенция на изоставянето на деца в институция.


     Фондацията работи от самото си създаване в насока намаляване на случаите на изоставяне на деца в институция чрез подпомагане и оказване на психологическа помощна самотни майки, многодетни семейства, родители, които живеят в условия под критичния минимум за оцеляване.

     Най-често децата се изоставят, когато майките са без подкрепа на близки, когато живеят в условия на крайна бедност, когато се страхуват как обществото ще ги приеме като самотни родители.

     Убедени сме, че едно дете трябва да расте в домашна среда, тъй като грижите в семейството са изключително важни за развитието на детето. Ако едно дете остане за отглеждане в институция, то струва на данъкоплатците около 3000 лв на година.

     Нашите усилия са насочени именно в насока предотвратяване на изоставянето на деца в институция.

      С набирането на средства чрез дарения, базари, организирането на кампании за събиране на дрехи, храни и обувки, ние помагаме на родителите да отглеждат децата си у дома.

     Другата възможност,чрез която ще може да се помогне на децата в риск да останат у дома си , са даренията по сметка на фондацията, които могат да бъдат ежемесечни, периодични, еднократни.


Желаещите, които искат да се включат могат да го направят  чрез месечни или периодични дарения, чрез предоставяне на умения, опит и квалификация.

 

Сметка :Първа Инвестиционна Банка - Димитровград
IBAN: BG87FINV91501000061188

BIC: FINVBGSF
Фондация"Подари Усмивка"