English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА (БИ - ВАРНА) НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА ПРИЕМ

 

Бизнес инкубатор - Варна (БИ - Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица, с бизнес идеи и разработени проекти за стартиращ бизнес. Кампанията за прием се осъществява по проект „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

БИ-Варна осигурява комплексни услуги и благоприятна среда за развитието на стартиращи фирми на преференциални цени, включително:

  • Бизнес консултации относно изготвяне на анализи, стратегии и проучвания;
  • Консултации за изготвяне и оценка на бизнес план;
  • Консултации, свързани с идентифициране на подходящи източници на финансиране;
  • Консултации относно изготвяне на проектни предложения и управление на проекти;
  • Осъществяване на бизнес контакти с европейски партньори.
  • Наемане на оборудвани офиси и зали за провеждане на срещи и семинари.

Бизнес инкубатор – Варна

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)

кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, п.к. 87

гр. Варна 9003

тел: 052/ 383 700; 0888 880 311

www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org