English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Кариера в НПО

WebSite доброволец

Дата на публикуване:
03 юли 2013 г.
Валидна до:
02 август 2030 г.
Област:
Име и фамилия:
Александър Александров
e-mail:
zona357@hotmail.com,
Телефон:
00357/99922097
Период на заетост:
целодневно
Сфера на дейност:
Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Професионални организации; Друго
Тип:
Доброволци
Медиен, Културен Уеб Сайт